Vetenskapligt program

Hej,

Nu ligger ett tydligare preliminärt program uppe på hemsidan. Det preliminära programmet är nu inlagt i applikationen (AppInConf) och är således inte en PDF-fil. Fördelen är att om du är intresserad av någon programpunkt så kan du “klicka” på den för att få ytterligare information. Vill dock påminna om att detta är ett preliminärt program som dels kan komma att ändras något samt vartefter review-processen är klar successivt kommer att fyllas ut med ytterligare föredrag och posters. I nuläget kan dock detta preliminära program förhoppningsvis vara en hjälp för att se hur ni skall planera ert kommande deltagande i Kirurgveckan.

Vi ses i Jönköping.

Lars Enochsson
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening

Klicka här för att se i helskärmsläge.


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

-Ej specificerad-
Hammarskjöldsalen
Rydbergsalen
B1+B2
B3
B4
B5+B6
Posterhall
K10
K11
K12
K18
Utställningen
Entrén
Lobby Syd 19-02

Kategorier

Akutkirurgi
Barnkirurgi
Bröstkirurgi
Endokrinkirurgi
KIRUB
Kolorektalkirurgi
Kärlkirurgi
PERI-OP
Plastikkirurgi
Sekreterarprogram
SFÖAK
SIKT
SOTA
ST-Lunch
SVESEK
Traumakirurgi
Vårdvetenskap
Övrigt
-Ej specificerad-
Hammarskjöldsalen
Rydbergsalen
B1+B2
B3
B4
B5+B6
Posterhall
K10
K11
K12
K18
Utställningen
Entrén
Lobby Syd 19-02
09:00
 
 
 
 
10:00
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
Invigning Kirurgveckan 2017 Jönköping
Hammarskjöldsalen
09:30-10:00
Framtidens kvalitetsregister
10:15-11:45
Magnus Kjellman; Anette Persson, Mats Bojestig; Lina Westman; Stefan James
SOTA I - Appendicit
10:15-11:45
Roland Andersson; Ari Leppäniemi; Manne Andersson
BRÖSTKIR - DCIS - enough or too much?
10:15-11:45
Fredrik Wärnberg, Sarah Pinder; Per Karlsson
SIKT - Fria Föredrag
10:15-11:45
SFÖAK - Fria Föredrag Esofagus/ventrikel
10:15-11:45
Magnus Sundbom; Eva Szabo
Lunch
Utställningen
11:45-13:00
ST-Lunch KOLOREKTAL- Sa du hemorrojder?
11:45-13:00
Karl Hagman
ST-Lunch BRÖSTKIR - Onkologisk bröstcancerbehandling
11:45-13:00
Maria Ekholm
ST-Lunch KÄRL - Postoperativa kärlkirurgiska infektioner-hur hanterar vi dem?
11:45-13:00
Magnus Rydh
ST-Lunch SIKT - Komplikationer efter obesitaskirurgi.
11:45-13:00
Stephan Axer; Mattias Egberth
KIRUB - Strategier vid gastroskopi när det blöder.
13:00-14:30
Martina Sjöbeck, Fredrik Swahn
KKF - Kommittén för kirurgisk forskning. Forskning i länssjukvården.
13:00-14:30
Ulf Gunnarsson, Roland Andersson; Anders Wanhainen; Karin Jones; Charlotta Wadsten; Ewa Lundgren; Pia Näsvall
BRÖSTKIR - Melanom: Marginaler och ljumskkirurgi
13:00-14:30
Roger Olofsson Bagge, Mark Moncrieff
SIKT - Kirurgi för rektusskidediastas
13:00-14:30
Gabriel Sandblom; Mattias Egberth, Karin Strigård; Joakim Pålstedt; Anders Olsson; Peter Emanuelsson; Ulf Pettersson; Sven Bringman
SFÖAK - Fria Föredrag Galla/lever/pankreas
13:00-14:30
Erik Johnsson; Magnus Nilsson
Kaffe
Utställningen
14:30-15:15
SIKT - Nollvision kring gallgångsskador.
15:15-16:45
Alfred Janson, Jenny Rystedt; Björn Törnqvist; Arthur Jänes
SFÖAK - Vägval vid svår pankreatit
15:15-16:45
Christian Sturesson; Fredrik Lindberg, Sara Regner; Bobby Tingstedt; Ellen Andersson
KIRUB - Akut kolorektalkirurgi: stalltips!
15:15-16:45
Hildur Thorarinsdottir, Per-Anders Larsson
BRÖSTKIR - Fria Föredrag
15:15-16:45
Rebecka Ruderfors-Malterling; Caroline Holsti
GET-TOGETHER med Prisutdelning, KULTURHUSET SPIRA vid Munksjön i centrum.
-Ej specificerad-
18:00-21:00
Vårdvetenskap - REGISTRERING och Kaffe
08:00-09:30
TRAUMA - Akutkirurgi 1.Massiv GI-blödning. 2.Hur man startar en akutkirurgisk sektion.
08:00-09:30
Shahin Mohseni; Folke Hammarqvist, Peep Talving; Piotr Tracz
BRÖSTKIR - Fria Föredrag
08:00-09:30
Bengt Asking; Jeanette Liljestrand Sigvardsson
KIRUB - Modern bröstcancerkirurgi - senaste utvecklingen inom bröst-, axill- och rekonstruktiv kirurgi
08:00-09:30
Karin Gustafsson Adamo, Jana de Boniface
SFÖAK - Fysiologiska förändringar vid övre GI-kirurgi
08:00-09:30
Eva Szabo; Erik Johnsson, Greger Lindberg; Hans Törnblom; Carel le Roux
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30-10:15
BRÖSTKIR - Värt att vet om endokrin behandling för bröstkirurger - före, under, efter
10:15-11:30
Lisa Rydén, Maria Ekholm; Per Hall
LÖF - Skademönster inom svensk kirurgisk vård 2013-2016. Hur ser det ut och vad kan göras?
10:15-11:45
Pelle Gustafson; Hans Rutberg
Vårdvetenskap (OBS! 10:15-12:00) - Invigning - Tema: Det gör ont!
10:15-11:45
Malin Hovbäck; Jenny Silfverhjelm, Kerstin Eriksson; Lotta Wikström; Gisela Ringström
SFÖAK - Palliativa möjligheter
10:15-11:45
Magnus Nilsson; Fredrik Lindberg, Kathrin Wode; Mats Lindblad; Marcus Sundén
TRAUMA - Initial Triage & Management of Gun Shot wounds Assoc. Prof. Babak Sarani, George Washington University
10:15-11:45
Babak Sarani
Postervandring
11:30-11:45
ST-lunch SFÖAK - Endoskopi-vad ser jag (inte)?
11:45-13:00
Anders Winbladh
ST-Lunch SIKT - Komplikationer efter obesitaskirurgi
11:45-13:00
Stephan Axer; Mattias Egberth
LUNCH och UTSTÄLLNING
Utställningen
11:45-13:00
ST-lunch BARN - Riktlinjer för kirurgi på barn
11:45-13:00
Pia Löfgren
ST-Lunch TRAUMA - Traumatiska hjärnskador.
11:45-13:00
Shahin Mohseni
BRÖSTKIR - Förändringar med oklar malignitetspotential
13:00-14:30
Anna-Karin Falck, Catharina Behmer; Anikó Kovács; Fredrik Wärnberg
SOTA - Gallkirurgi 2.0
13:00-14:30
Bengt Hallerbäck, Johanna Österberg; Jenny Rystedt; Agneta Montgomery; Lars Enochsson; My Blohm; Jan Adolfsson
TRAUMA - Management of Intra-Abdominal Solid Organ Injuries
13:00-14:30
Babak Sarani
Vårdvetenskap (OBS! 13:00-14:45) - Tema: Omvårdnad vid kirurgiska cancerdiagnoser
13:00-14:30
Therese Teodorsson; Jessica Thoresson
SFÖAK - Topp 2017
13:00-14:30
Magnus Sundbom; Greger Olsson
SIKT-Posterpresentation
14:00-15:00
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30-15:15
SFÖAK - Postervandring Esofagus/Ventrikel
15:15-16:45
KIRUB - Stora Forskarpriset 2016 - Varför ska en kirurg forska, borde hen inte operera?
15:15-16:45
Nathalie Young, Martin Almquist
SFÖAK - Postersession med snittar - Årsmöte OBS SAMLING I POSTERHALLEN!!!!!
15:15-16:45
Eva Szabo; Anna Dahlén; Christian Sturesson
BRÖSTKIR - ÅRSMÖTE med Bubbel
15:15-16:45
SFÖAK - Postervandring Obesitas
15:15-16:45
SFÖAK - Postervandring Galla/lever/pankreas
15:15-16:45
TRAUMA - Fria Föredrag
15:15-16:45
Shahin Mohseni; Lovisa Strömmer
SFÖAK - POSTERS
15:15-16:45
Christian Sturesson; Eva Szabo; Anna Dahlén
Vårdvetenskap - Onkologisk tilläggsbehandling vid tidig colorektalcancer.
15:15-16:45
Jenny Silfverhjelm, Helga Hagman
SIKT - Årsmöte och Högtidsföreläsning
15:15-16:45
Leif Israelsson
TRAUMA Årsmöte
17:00-18:00
KIRUB - Årsmöte, mingel och Cava
17:00-18:00
NFSK: Årets specialistsjuksköterska i Kirurgisk vård & Sponsorpresentation
08:00-08:45
SFÖAK - Cholecystit - Kniv, slang eller pulver?
08:00-09:30
Fredrik Lindberg; Greger Olsson, Rebecka Zacharias; Linda Lundgren; Gunnar Jacobsson
Plenarsession-Standardiserade vårdförlopp-förbättrad eller fartblind cancervård?
08:00-09:30
Niklas Zar, Lina Westman; Annika Sjövall; Mats Bojestig; Malin Wengholm; Helena Brändström
BARNKIR - Årets avhandling 1-3
08:00-08:55
Gundela Holmdahl, Ann Nozohoor Ekmark; Lisa Örtqvist; Anna Skarin Nordenvall
SIKT & Akutkirurgiska nätverket- Tunntarmsileus
08:00-09:30
Torbjörn Sakari; Hanna Nilsson; Shahin Mohseni; Fanny Fredriksson; Eva Angenete
Vårdvetenskap - Fria Föredrag
08:45-09:30
Maria Viksten-Eriksson
BARNKIR - Fria Föredrag 1
09:00-09:30
Martin Salö
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30-10:00
BARNKIR - Fria föredrag 2
10:00-10:48
Magdalena Fossum; Anna Löf Granström
SKF - Årsmöte
10:00-11:00
Vårdvetenskap - Fria Föredrag
10:15-11:00
Maria Viksten-Eriksson
ADMINISTRATION - Bästa kvalitet för knivig kodning.
10:15-11:45
Susanne Kewley, Tina Andersson
BARNKIR - Fria föredrag 3
10:48-11:30
Magdalena Fossum; Anna Löf Granström
Vårdvetenskap - Kompetent omvårdnad
11:00-11:45
Anna-Carin Andregård, Karolina Härle; Therese Avallin
Stora Forskarpriset
11:00-11:30
Sara Regner; Ulf Gunnarsson
BJS-förel. Prof. Darosa, Northw. Univ, Chicago.
11:30-12:15
Nathalie Young, Debra Darosa
Årets avhandling 4
11:30-11:45
Einar Arnbjörnsson, Michaela Dellenmark Blom
ST-Lunch BRÖSTKIR - Onkologisk bröstcancerbehandling-vad en kirurg bör veta.
11:45-13:00
Maria Ekholm
Lunch
Utställningen
11:45-13:00
ST-Lunch ENDOKRINKIR- Komplikationer till halskirurgi.
11:45-13:00
Martin Almquist; Olov Norlen
ST-LUNCH PLASTIK - Brännskador, bedömning och behandling.
11:45-13:00
Pia Olofsson
ST-Lunch Akutkirurgi - Vätskebehandling
11:45-13:00
Folke Hammarqvist
Föreningslunch NFSK. Abstract och poster-att marknadsföra omvårdad. Anmälan krävs, Kostnadsfritt.
12:00-13:00
Jenny Drott
Studierektorsnätverket - Lunch
12:15-13:00
Ethicon symposium-What every surgeon should know about the new guidelines on prevention of Surgical Site Infection?
12:30-13:00
David Leaper
Vårdvetenskap & Admin (OBS 13-14:45) - 1.Mot alla odds 2. Nekrotiserande Fasciit. EFTER SESSIONEN SAMLING I POSTERHALLEN!
13:00-14:30
Elisabeth Wilke; Carina Grundh; Anna-Carin Andregård, Kim Andersson; Jesper Svefors
SKF-Plenarsession Länskirurgins roll i framtidens kirurgi.
13:00-14:30
Christina Kennedy, Göran Stiernstedt; Gunilla Gunnarsson; Anders Sylvan; Else Ribbe; Hildur Thorarinsdottir; Linus Axelsson
BARNKIR (OBS! 13-14:45)- Gästföreläsning 'The good, the bad and the ugly (outcomes) - Surgery in Adolescents'
13:00-14:30
Göran Läckgren, Dan Wood; Madeleine Montgomery; Johan Danielsson; Pernilla Stenström; Gundela Holmdahl
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30-15:15
Postervandring vårdvetenskap med fika, ingen anmälan.
14:45-15:50
Anna-Carin Andregård; Pernilla Svanäng; Anna Karlsson
KÄRLKIR &TRAUMA - Extremitetstrauma. Den farliga ischemin.
15:15-16:45
Joy Roy; Shahin Mohseni, Kenneth Jonsson; Carl Montan; Pehr Sommar; Carl-Magnus Wahlgren
Administrationsprogrammet - Är vi skapta för ett sittande liv framför en bildskärm?
15:15-16:45
KOLOREKTAL & TRAUMA - Akut kolorektalkirurgi.
15:15-16:45
Torbjörn Holm; Folke Hammarqvist, Mirna Abraham Nordling; Kenneth Smedh; Stefan Redeén
BARNKIR - Årets avhandling 5-6
15:15-15:45
Göran Läckgren, Gisela Reinfeldt Engberg; Said Zeiai
BARNKIR - Nationella vårdprogram & kvalitetsregister
15:45-16:45
Anna Svenningsson; Anna Gunnarsdottir; Kate Abrahamsson; Erik Sköldenberg; Helene Engstrand Lilja
Vårdvetenskap - Clostridium difficile infektion-en undvikbar vårdskada?
16:00-16:45
Marcus Tengblad, Cecilia Magnusson
BARNKIR - ÅRSMÖTE SBKF
16:45-17:45
Erik Sköldenberg
BANKETTEN ! Elmia, ingång Konserthuset. Tag med biljett !
Lobby Syd 19-02
19:00-23:59
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
08:00-08:30
Bengt Asking; Catharina Ihre Lundgren
SIKT - Telemedicin
08:00-09:30
Mattias Egberth; Gabriel Sandblom, Andreas Larsson; Elias Hallman; Urban Arnelo; Johan Permert
KOLOREKTAL - Ihre-föreläsning. Hereditary and Somatic mutations in Colorectal Cancer
08:00-09:30
Anna Martling, Gabriela Moeslein; Mef Nilbert
PLASTIKKIR - Fria Föredrag
08:00-09:30
Åsa Edsander-Nord; Göran Stålhult
Administrationsprog - E-hälsa och framtidens digitala patienter.
08:00-09:30
Susanne Kewley, Sven-Åke Svensson
Vårdvetenskap, SIKT, Periop.- Patientens omhändertagande vid bråckkirurgi.
08:00-09:30
Karolina Härle; Stephan Axer, Johanna Österberg; Fredrik Hjern; Inger Nilsen; Matz Larsson
KÄRLKIR - Fria Föredrag
08:00-09:30
Marcus Langenskiöld; Anders Hallin
ENDOKRINKIR-Symposium Total vs Hemithyreoidektomi vid struma
08:30-09:30
Bengt Asking; Stefan Lindskog; Catharina Ihre Lundgren
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30-10:15
KÄRLKIR - Mesenteriell ischemi-Europeiska riktlinjer
10:15-11:45
Carl-Magnus Wahlgren; Martin Björck, Martin Björck; Stefan Acosta
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
10:15-11:45
Lina Westman; Josefin Segelman
PLASTIKKIR - ACTA-föreläsning - Mikrokirurgi vid trauma.
10:15-11:45
Erkki Tukiainen
Peroperativ handläggning och akut ERAS
10:15-11:45
Olle Ljungqvist; Monika Egenvall; Christina Stene; Folke Hammarqvist, Nial Quiney; Mats Lindblad; Ulrika Nilsson
ENDOKRINKIR - Sandström föreläsning: Peter Stålberg. Inledning Cia Ihre-Lundgren
10:15-11:00
Catharina Ihre Lundgren, Peter Stålberg
Administrationsprog & Vårdvetenskap - Patientsäkerhet utifrån informationssäkerhet.
10:15-11:00
Susanne Kewley, Ewa Beiving
Administrationsprog - Hur skriver vi egentligen?
11:00-11:45
Susanne Kewley, Ewa Beiving
Vårdvetenskap - På nya vägar framåt: Sjuksköterska och endoscopist.
11:00-11:45
Birgitta Lindberg, Veronica Palmér; Anna Rehn
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
11:00-11:45
Olov Norlen; Fredrik Karlsson
ST-Lunch KÄRL - Postoperativa kärlkirurgiska infektioner-hur hanterar vi dem?
11:45-13:00
Magnus Rydh
LUNCH och UTSTÄLLNING
Utställningen
11:45-13:00
ST-Lunch SFÖAK - Endoskopi-vad ser jag (inte)?
11:45-13:00
Anders Winbladh
ST-Lunch - Sa du hemorrojder?
11:45-13:00
Karl Hagman
PERIOP - Posters
11:45-12:00
ST-Lunch BARNKIR - Riktlinjer för kirurgi på barn
11:45-13:00
Pia Löfgren
Medtronic Symposium
12:30-13:00
Paul Drinkwater
SVESEK - Igår, Idag och i morgon. 1. Från IVA-problem till nytt livsmedel 2. Neurokirurgi
13:00-14:30
Lars-Ove Farnebo; Göran Ekelund, Bengt Jeppsson; Leif Salford
Administrationsprog -I patientens tjänst - när varje dag räknas & Överlämning till Helsingborg
13:00-14:15
Susanne Kewley, Charlotte Carlsson; Hanna Petersson; Helena Ingvarsson
Svenskt kirurgiskt råd / SKF ubildningskommitté: Behov av ett svenskt kirurgiskt träningscentrum. Erfarenheter från Mayo Clinic. Paneldebatt.
13:00-14:30
Magnus Kjellman; Rusana Bark, Wojciech Pawlina; Lars Dahlin; Karin Båtelson; Stefan Lindgren; Claes Jönsson; Gabriel Sandblom
Vårdvetenskap - 1. Viktminskningskirurgi 2.Överlämning till Helsingborg
13:00-14:30
Marianne Johansson
Admin - Överlämning till Helsingborg
14:15-14:30
Susanne Kewley
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30-15:15
KOLOREKTAL - Tre Bästa Abstrakt
15:15-15:45
Pär Myrelid; Maziar Nikberg
Vårdvetenskap och Administration - "Den bloggande patienten"
15:15-16:45
Susanne Kewley, Sara Natt och Dag; Lotta Gray
KÄRLKIR - Kirurgens roll vid akut DVT
15:15-16:45
Jan Holst; Ulrika Palmer Kazen, Johan Elf; Gustaf Tegler; Joy Roy; Håkan Roos; Nuno Dias
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
15:15-15:45
Anna-Karin Elf; LO Hallin-Thompson
KIRUB - Smärtproblem och komplikationer efter bråck- och bukväggskirurgi
15:15-16:45
Hildur Thorarinsdottir, Sam Smedberg
SVESEK - "Skeppsläkare i Antarktis 100 år efter Jean-Baptiste Charcot"
15:15-16:15
Lars-Ove Farnebo, Joar Svanvik
PLASTIKKIR - Fria Föredrag
15:15-16:45
Gunnar Kratz; Patrik Boivie
ENDOKRINKIR-Årsmöte
15:45-16:45
KOLOREKTAL-Studier
15:45-16:05
Maziar Nikberg, Anna Martling; Abbas Chabok; Eva Angenete; Maziar Nikberg
KOLOREKTAL - Årsmöte
16:05-17:15
Maziar Nikberg; Pär Myrelid
SVESEK - Årsmöte
16:15-16:45
KÄRLKIR - ÅRSMÖTE
17:00-18:00
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
08:00-09:30
Karl Hardman; Jeanette Assarsson
KÄRLKIR - Fria Föredrag
08:00-09:30
Ulrika Palmer Kazen; Markus Palm
PLASTIKKIR-Thesis: Breast reconstructive surgery.
08:00-08:40
Martin Öberg; Maria Mani, Andri Thorarinsson
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
08:00-08:45
Maria Annerbo; Karin Lindwall
SOTA III - Hemorrojd behandling
08:00-09:30
Pär Myrelid, Angus J M Watson
PLASTIKIR - Fria Föredrag
08:40-09:30
Martin Öberg; Maria Mani
ENDOKRINKIR-Symposium parathyreoidea
08:45-09:30
Maria Annerbo; Anna Koman; Erik Nordenström
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30-10:15
ENDOKRINKIR - PO Granberg Lecture - Hereditary HPT Maurizio Iacobone
10:15-11:15
Martin Almquist, Maurizio Iacobone
KÄRLKIR - Akut aortasyndrom - Vilka patienter ska behandlas och när?
10:15-11:45
Kevin Mani; Johnny Steuer, Kevin Mani; Johnny Steuer; Carl-Magnus Wahlgren; Håkan Roos
PLASTIKKIR - Symposium: Bäckenbottenrekonstruktion efter utvidgad kirurgi för rektalcancer
10:15-11:45
Lars Kolby, Torbjörn Holm; Jakob Lagergren; Martin Öberg; Fredrik Brorson
KOLOREKTAL - Laparoskopisk IBD-kirurgi
10:15-11:45
Peter Matthiessen; Kalle Landerholm, Michael Eberhardson; Anthony de Buck van Overstraeten
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
11:15-11:45
Martin Almquist; Himam Murad
FÖRFLYTTNINGSPAUS
Utställningen
11:45-12:00
PLASTIKKIR - Årsmöte
11:45-13:30
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
12:00-13:30
Rebecka Ruderfors-Malterling; Kenth Johansson
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
12:00-13:30
Niklas Zar; Lars Österlund
ST-Lunch PLASTIKKIR - Brännskador, bedömning och behandling.
12:00-13:30
Pia Olofsson
KÄRLKIR - Komplexa Kärlfall-Ben
12:00-13:30
David Korman; Khatereh Djavani Gidlund, Antonio Garcia Pereira; Jonas Malmstedt; Sven-Erik Persson; Per Kjellin
ST-Lunch ENDOKRINKIR - Komplikationer till halskirurgi
12:00-13:30
Anders Thornell; Catharina Ihre Lundgren
HÄMTA LUNCHPAKET OCH KÖR FÖRSIKTIGT HEM !
Entrén
13:30-15:00