}

Bil – Följ riksväg 40 till Jönköping och fortsätt köra på E4:an mot Stockholm. Vid Ekhagsmotet är det skyltat Elmia.

Buss – Buss 27 kör till centrum, där byter du till buss 1. Kliv sedan av vid hållplats Rosenlundsbadet eller hållplats Elmia. Gå över gatan och Elmia ligger bakom Rosenlundsbadet och Scandic Elmia.

Taxi – I ankomsthallen finns det en telefon som är direktkopplad till taxi. Normalt sett finns det väntande taxibilar utanför terminalen i anslutning till flygens ankomster.

}

Från norr – Följ E4:an från Stockholm. Efter Huskvarna tag första avfarten mot Elmia, avfart 99. Följ skyltarna till Elmia.

Från söder – Följ E4:an riktning Stockholm. Vid Ekhagsmotet, avfart 98, är det skyltat Elmia, följ skyltningen till Elmia.

Från väster – Följ riksväg 40 till Jönköping och fortsätt köra på E4:an mot Stockholm. Vid Ekhagsmotet, avfart 98, är det skyltat Elmia, följ skyltningen till Elmia.

Från öster – Från väg 31 följ skyltningen från Ekhagsmotet till Elmia.

}

Buss – Buss 1 går regelbundet från Juneporten till Elmia. För att hitta busshållplatsen från järnvägsstationen, tag rulltrappan upp till andra våningen. Följ gångbron och gå genom Juneporten ut till gatan. Busshållplatsen ligger på andra sidan gatan, till höger. Buss nummer 1 är den röda linjen. Kliv av vid hållplats Rosenlundsbadet (rekommenderas) eller hållplats Elmia. Gå över gatan och Elmia ligger bakom Rosenlundsbadet och Scandic Elmia.

Taxi – Utanför västra utgången finns det en direktkopplad telefon till taxi.

Från A6-området

Buss – Buss 13 går från A6 center. Kliv av vid hållplats Elmia. Gå över gatan och Elmia ligger bakom Rosenlundsbadet och Scandic Elmia.