Gästföreläsare

Här kan ni se alla inbjudna föreläsare till Kirurgveckan. Klicka på “+Visa mer” för att läsa hela beskrivningen om en person och dess engagemang under veckan.Jan Adolfsson


Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 13:00-14:30 - SOTA - Gallkirurgi 2.0
Tisdag 22/08 13:05-13:15 - SBU - Hur projektet startade.Kim Andersson

Kim tar sig fram i livet med hjälp av elrullstol och personlig assistans. För han förlorade båda sina ben och funktionen i armarna genom en, i alla avseenden, tragisk sjukdomshistoria. Han bor i en totalt förstörd kropp, men mår bra ändå. Öppenhjärtigt berättar han om det han varit med om, pekar på hur du kan ta vara på ditt liv och hitta ditt engagemang såväl på det personliga planet som i arbetslivet. 

Hemsida: www.kimharry.se

Facebook: www.facebook.com/kimharryanderssonDeltar i följande event:
Onsdag 23/08 13:00-14:00 - Mot alla odds
Onsdag 23/08 13:00-14:30 - Vårdvetenskap & Admin (OBS 13-14:45) - 1.Mot alla odds 2. Nekrotiserande Fasciit. EFTER SESSIONEN SAMLING I POSTERHALLEN!Roland Andersson

Roland Andersson

Roland Andersson är överläkare vid kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov, med inriktning mot nedre gastro-kirurgi. Han är också adjungerad professor vid IKE, Linköpings Universitet. Hans största forskningsintresse har handlat om olika aspekter av appendicit, särskilt epidemiologi och diagnostik. Bland övriga forskningsområden kan nämnas mödrars nutritionella och socioekonomiska faktorers samband med barnets kön och födelsevikt i Centralafrika, cancerutveckling vid IBD, genetiska prognostiska markörer vid kolorektal cancer och pilonidalsinus.

Föreläsningen kommer att vara en historisk exposé av den kirurgiska behandlingens betydelse (eller icke betydelse) för dödlighet i appendicit-sjukdomen.Deltar i följande event:
Måndag 21/08 10:15-11:45 - SOTA I - Appendicit
Måndag 21/08 13:00-14:30 - KKF - Kommittén för kirurgisk forskning. Forskning i länssjukvården.
Torsdag 24/08 10:37-10:48 - Risk för prematur förlossning, intrauterin fosterdöd och neonatal mortalitet vid appendicit under graviditetTina Andersson

Jag heter Tina Andersson och jag har tidigare arbetat som vårdadministratör i tio år på kirurgkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad. Just nu jobbar jag som utbildningsledare för vårdadministratörsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Karlstad. Jag har haft ett brinnande intresse för hälso- och sjukdomsklassifikation i många år och har utbildat andra inom ämnet sedan 2010 i Karlstad, Kristinehamn och Västerås. Att få komma till Jönköping under Kirurgveckan och prata kodning är en stor ära, och det ska bli fantastiskt roligt!Deltar i följande event:
Onsdag 23/08 10:15-11:45 - ADMINISTRATION - Bästa kvalitet för knivig kodning.Therese Avallin

Therese Avallin, specialistsjuksköterska kirurgisk vård, Akademiska sjukhuset, doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Ordförande NFSKDeltar i följande event:
Onsdag 23/08 11:00-11:45 - Vårdvetenskap - Kompetent omvårdnad
Onsdag 23/08 14:45-15:43 - Teamtavlan - ett sätt att tydliggöra patientens behov och hur de skall tillgodosesCatharina Behmer

Catharina Behmer är radiolog med inriktning på bröstdiagnostik. Sedan ett par år tillbaka är hon medicinskt ansvarig för mammografi inom Unilabs på Södra Älvsborgs Sjukhus , Skaraborg, Skåne, Blekinge samt screeningverksamheten i Göteborg. Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 13:00-14:30 - BRÖSTKIR - Förändringar med oklar malignitetspotentialEwa Beiving

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag ägnat åt vårdadministrativa frågor - både inom det som nu heter Region Jönköpings län och inom utbildningsväsendet. Inom området vårdadministration finns många spännande delar, bl.a. kodning av diagnoser och åtgärder och bra vårddokumentation. Bra vårddokumentation - vad innebär det? I min föreläsning kommer jag att fokusera på vilken betydelse vårddokumentationen har för patientsäkerheten och vilka risker det innebär om dokumentationen brister … inte minst nu när patientjournalen finns tillgänglig via nätet i snart hela landet.

Eva Beiving

Programdirektör för vårdadministratörsprogrammet, Internationella handelshögskolan, Jönköping University. Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 10:15-11:00 - Administrationsprog & Vårdvetenskap - Patientsäkerhet utifrån informationssäkerhet.
Torsdag 24/08 11:00-11:45 - Administrationsprog - Hur skriver vi egentligen?Mats Bojestig

Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Region Jönköpings län och medlem i Socialdepartementets rådgivande nationella expertgrupp för standardiserade vårdförlopp.Deltar i följande event:
Måndag 21/08 10:15-11:45 - Framtidens kvalitetsregister
Onsdag 23/08 08:00-09:30 - Plenarsession-Standardiserade vårdförlopp-förbättrad eller fartblind cancervård?Charlotte Carlsson

Projektledare inom Standardiserade VårdförloppDeltar i följande event:
Torsdag 24/08 13:00-14:15 - Administrationsprog -I patientens tjänst - när varje dag räknas & Överlämning till HelsingborgDebra Darosa

DEBRA A. DAROSA, PhD

Professor Emerita of Surgery and Medical Education

Department of Surgery

Northwestern University Feinberg School of Medicine

Chicago, IL

E-mail:  ddarosa@nmh.org

 

 

Dr. Debra DaRosa is Professor Emerita of Surgery and Medical Education at the Northwestern University Feinberg School of Medicine (NUFSOM)  She began her academic career in surgical education in 1980 and has dedicated the majority of that time to developing and delivering faculty development programs, pursuing educational research and consulting with clinical departments, hospitals, and professional societies.  She has published over 100 abstracts, papers and book chapters, and has presented her research, keynote addresses, and faculty development programs at regional, national and international forums. 

 

Dr. DaRosa was the first non-clinician elected President of the international Association for Surgical Education, was made an honorary member of the Association of Women Surgeons and is one of two non-surgeons awarded an honorary membership to the Association of Professors of Gynecology and Obstetrics.  On a personal note, she is the grandmother of three (almost four!), mother of two and wife of one. Deltar i följande event:
Onsdag 23/08 11:30-12:15 - BJS-förel. Prof. Darosa, Northw. Univ, Chicago.Anthony de Buck van Overstraeten

Anthony de Buck van Overstraeten

Anthony de Buck van Overstraeten studerade medicin vid Catholic University of Leuven, Belgien. Delar av hans kirurgiska träning fick han på Mount Sinai Hospital (University of Toronto), Toronto, Kanada. Sedan 2013 har han arbetat som kolorektalkirurg vid Department of Abdominal Surgery vid University Hospital Leuven. Hans forskning är huvudsakligen inriktad på förbättring av kirurgisk teknik vid IBD och hans avhandling studerade tarmsparande tekniker vid Crohns sjukdom med strikturoplastiker. Han har även ett intresse av minimalinvasiva metoder vid ulcerös kolit med transanal och single port vid bäckenreservoarkirurgi. Hans erfarenhet inom IBD har gjort att han deltagit vid framtagandet av flera europeiska riktlinker inom kirurgisk vård inom såväl Crohn som ulcerös kolit. Från och med nu i höst börjar han ett nytt arbete som kolorektalkirurg vid Mount Sinai Hospital i Toronto.Deltar i följande event:
Fredag 25/08 10:15-11:45 - KOLOREKTAL - Laparoskopisk IBD-kirurgiMaria Ekholm

Överläkare Maria Ekholm

Maria Ekholm arbetar som överläkare på Onkologkliniken i Jönköping och är sedan 2012 tumörgruppsavsvarig för bröstcancer. Sedan 2013 är hon även doktorand vid Lunds Universitet med specialområde prognostiska och prediktiva faktorer samt endokrin behandling. Via Futurum i Region Jönköping har hon en 50 % doktorandtjänst och disputationen är planerad till våren 2018.

Maria är engagerad inom Swedish Quality Assurace Bröstcancer (SweQA), sitter i styrgruppen för Bröstcancerregistret (INCA) och är för närvarande delaktig i att ta fram Patientöversikten för bröstcancer, en datasystem för att kunna registrera behandling vid metastatisk sjukdom. Dessutom ingår hon i styrelsen för Bröstonkologisk Förening (BOF) och Young Breast Cancer Group. Den senare är en undergrupp till bröstcancergruppen inom European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).Deltar i följande event:
Måndag 21/08 11:45-13:00 - ST-Lunch BRÖSTKIR - Onkologisk bröstcancerbehandling
Tisdag 22/08 10:15-11:30 - BRÖSTKIR - Värt att vet om endokrin behandling för bröstkirurger - före, under, efter
Onsdag 23/08 11:45-13:00 - ST-Lunch BRÖSTKIR - Onkologisk bröstcancerbehandling-vad en kirurg bör veta.Johan Elf

Medicinsk angiolog, och överläkare på kärlkliniken SUS Malmö.

Disputerat 2010 inom klinisk sannolikhetsbedömning och biokemiska markörer vid DVTDeltar i följande event:
Torsdag 24/08 15:15-15:30 - Medicinsk behandling
Torsdag 24/08 15:15-16:45 - KÄRLKIR - Kirurgens roll vid akut DVTMats Ericson

Mats Ericson is a professor of Ergonomics at the Royal Institute of Technology, KTH in Stockholm. Born (1959) in Stockholm and raised in the city of Vaxholm, Sweden he studied medicine and graduated as a PhD from the Karolinska Institute in 1986 where he also was appointed associate professor (docent) in Anatomy in 1989.

Shortly after his graduation he was permanently hired as Associate professor in Ergonomics at KTH. In 1999 he was appointed professor at KTH. He has been active in biomechanics, physiology and ergonomics but also in the area of cardiological studies of the autonomic nervous system with about 80 peer reviewed articles. He was appointed teacher of the year by the students of KTH in 1997.

Since 1999 he has had different kind of academic leadership appointments such as Director of studies in industrial economics at KTH, Pro vice chancellor at Mid Sweden University, Director general at the Swedish Net University, Vice chancellor for the Swedish School of Sports and Health (GIH), Vice chancellor for the Swedish School of Defence (FHS) and Vice dean and director for the School of Technology and Health at KTH. He is currently president for the Swedish University Teachers Union (SULF).

Since 2011 he is responsible for a masters course in “Ergonomics, Human factors and Patient Safety” for medical engineers at KTH where the topic of ergonomic conditions for doctors and nurses are covered in parallel with patient safety issues.

Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson, Leg sjuksköterska

Leg sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård. Arbetar som smärtsjuksköterska inom området postoperativ smärta, Smärtkliniken Länssjukhuset Ryhov. PhD, maj 2017. Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 10:15-11:45 - Vårdvetenskap (OBS! 10:15-12:00) - Invigning - Tema: Det gör ont!
Tisdag 22/08 10:20-11:00 - Varför behövs smärtskalor i postoperativ vård.Lotta Gray

Lotta Gray drabbades av tjocktarmscancer 2008 och driver prisbelönta bloggen Vimmelmamman där hon på ett odramatisk sätt har skildrat livet som cancersjuk småbarnsmamma. Hon föreläser, skriver krönikor och jobbar på tidningen Hänt i Veckan. Biografin "Himlen kan vänta" gavs ut 29 maj och Lotta älskar rå pepparkakdsdeg och lättöl.Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 15:15-16:45 - Vårdvetenskap och Administration - "Den bloggande patienten"Gunilla Gunnarsson


Deltar i följande event:
Onsdag 23/08 13:00-14:30 - SKF-Plenarsession Länskirurgins roll i framtidens kirurgi.Pelle Gustafson

Chefläkare, LÖFDeltar i följande event:
Tisdag 22/08 10:15-11:45 - LÖF - Skademönster inom svensk kirurgisk vård 2013-2016. Hur ser det ut och vad kan göras?Per Hall

Professor Per Hall

Per Hall är professor vid Karolinska institutet och överläkare på onkologkliniken, Södersjukhuset. Hans forskningsfokus är att förstå varför bröstcancer uppkommer och hur sjukdomen kan förebyggas. Per är ansvarig för Karmakohorten vilken består av ungefär 70 000 kvinnor som valt att medverka i ett av världens största bröstcancerprojekt. Han driver även Karismastudien där låga doser av tamoxifen testas i förebyggande syfte.Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 10:15-11:30 - BRÖSTKIR - Värt att vet om endokrin behandling för bröstkirurger - före, under, efterKarolina Härle

Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska kirurgisk vård, Universitetssjukhuset i Linköping, doktorand vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, vice ordförande i NFSKDeltar i följande event:
Onsdag 23/08 09:07-09:18 - Apotekare i den kliniska verksamheten – erfarenheter efter 1 år
Onsdag 23/08 11:00-11:45 - Vårdvetenskap - Kompetent omvårdnad
Onsdag 23/08 14:45-15:49 - Sårvårdsrond på kirurgisk vårdavdelning
Torsdag 24/08 08:00-09:30 - Vårdvetenskap, SIKT, Periop.- Patientens omhändertagande vid bråckkirurgi.Maurizio Iacobone

Professor Maurizio Iacobone

Maurizio Iacobone, MD is Professor of General and Endocrine Surgery. He was born in 1967in Bari (Italy), were he graduated. He completed the endocrine surgical fellowship at Marseilles University, France (Prof JF Henry). He is the Head of Endocrine Surgery Unit at Padua University Hospital. He is fellow of the European Board of Surgery – Endocrine Surgery Section. Currently he is Secretary of the European Society of Endocrine Surgeons (ESES), Vice-President of the French Society of Endocrine Surgery (AFCE), and also member of International Association of Endocrine Surgery (IAES), American Association of Endocrine Surgeons (AAES), International Surgical Society (ISS), European Society of Endocrine Surgeons (ESES), European Network for Adrenal Tumors (ENS@T). He published over 200 scientific papers. He performs approximately 300 surgical procedures/year  focusing on adrenal, thyroid and parathyroid diseases, by both open and minimally invasive approaches. Deltar i följande event:
Fredag 25/08 10:15-11:15 - ENDOKRINKIR - PO Granberg Lecture - Hereditary HPT Maurizio IacoboneHelena Ingvarsson


Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 13:00-14:15 - Administrationsprog -I patientens tjänst - när varje dag räknas & Överlämning till HelsingborgGunnar Jacobsson

Gunnar Jacobsson, överläkare, med dr, infektionsläkare Skaraborgs Sjukhus, Skövde samt stramaläkare Regionala Strama VGR, Göteborg, ordförande terapigrupp infektion Läkemedelskommittén VGR, handledare Global Hälsa, Göteborgs Universitet.Deltar i följande event:
Onsdag 23/08 08:00-09:30 - SFÖAK - Cholecystit - Kniv, slang eller pulver?Stefan James


Deltar i följande event:
Måndag 21/08 10:15-11:45 - Framtidens kvalitetsregisterKarin Jones

Forsknings och Innovationschef Region Norrbotten.

Karin Jones, chef för  forskning och Innovationsverksamheten i Region Norrbotten. 
Sunderby sjukhus är en av fyra studieorter som studenter kan välja mellan i den senare delen av läkarutbildningen via Umeå universitet. Karin har de senaste åren lett den strategiska uppbyggnaden av regionens forskningsmiljö till stöd för läkarutbildningen. Hon har tidigare arbetat med infrastrukturfrågor för forskning, utbildning och innovation  vid Luleå tekniska universitet och Linnéuniversitetet.
Deltar i följande event:
Måndag 21/08 13:00-14:30 - KKF - Kommittén för kirurgisk forskning. Forskning i länssjukvården.Kenneth Jonsson


Deltar i följande event:
Onsdag 23/08 15:15-16:45 - KÄRLKIR &TRAUMA - Extremitetstrauma. Den farliga ischemin.
Onsdag 23/08 15:40-15:55 - Ortopedisk damage control - extern fix eller ej - märgspik etc. Hur snabbt behöver det göras? Vad sker först?Anette Jönsson

Jag heter Anette Jönsson och arbetar på sektionen för övre abdominell kirurgi på Kirurgiska mottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping.

Jag är utbildad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och arbetar som kontaktsjuksköterska och koordinatorsjuksköterska för patienter med cancer i övre delen av magtarmkanalen. Det vill säga esofagus, ventrikel, lever, gallvägar och pancreas. Jag har jobbat som sjuksköterska i 25 år och med dessa specifika patienter i 20. Funktionerna jag har idag har jag haft i tio år.

Det jag tänkte tala om här är den specifika utredningsgången och behandlingsalternativen för pancreascancerpatienten.

Vilka diagnoser arbetar vi med? Hur ser utredningen ut, vilka undersökningar behöver man göra och varför? Hur skiljer sig utredningen åt beroende på misstänkt diagnos? Vilka symtom har patienten, fysiska och psykiska och vad behöver man vara observant på? Vilka patienter går till kirurgi och vad innebär de olika kirurgiska alternativen? Vilka postoperativa besvär kan patienten drabbas av?  Hur ser det fortsatta omhändertagandet ut efter kirurgi?Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 14:00-14:45 - Pankreastumörer-patientens resa från diagnos till behandling.Claes Jönsson

Ordförande: Svensk Kirurgisk Förening 2016-
Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 15:15-16:43 - Trender inom pankreaskirurgin i Sverige 2010 – 2015. Data från Nationella Pankreastumörregistret.
Torsdag 24/08 13:00-14:30 - Svenskt kirurgiskt råd / SKF ubildningskommitté: Behov av ett svenskt kirurgiskt träningscentrum. Erfarenheter från Mayo Clinic. Paneldebatt.Per Karlsson

Professor Per Karlsson

Per Karlsson är professor och överläkare i onkologi vid Sahlgrenska. Han har bedrivit bred klinisk forskning inom bröstcancerfältet framför allt inom utveckling av strålbehandling men också inom endokrin terapi och bröstcancerärftlighet. Han initierade arbetet med det nationella mallarna och praktiska riktlinjerna för postoperativ strålbehandling och var nationell PI för de stora randomiserade studierna SOFT och TEXT runt optimal endokrin terapi hos premenopausala patienter. Sedan många år är han med i den Internationella bröstcancerstudiegruppens vetenskapliga kommittee och deltar som expert i den internationella St Gallen panelen, som vart annat  är fastställer de internationella riktlinjerna för tidig bröstcancerbehandling.Deltar i följande event:
Måndag 21/08 10:15-11:45 - BRÖSTKIR - DCIS - enough or too much?Anikó Kovács


Deltar i följande event:
Måndag 21/08 16:00-16:09 - Effekt av strålbehanding efter bröstbevarande kirurgi för olika bröstcancersubtyper i den randomiserade studien SweBCG91-RT
Tisdag 22/08 13:00-14:30 - BRÖSTKIR - Förändringar med oklar malignitetspotentialMatz Larsson

Matz Larsson, Överläkare Kardiologi/Lungkliniken Örebro Universitetssjukhus. Med Dr vid Örebro Universitet.

Matz Larsson är Sveriges enda läkare som jobbar professionellt med ”tobaksmedicin” (rökavvänjning, undervisning, forskning) och är dessutom kliniskt verksam som Lungspecialist. Matz har avhandlat om Passiv Rökning och forskar aktivt inom evolutionsbiologi. Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 08:00-09:30 - Vårdvetenskap, SIKT, Periop.- Patientens omhändertagande vid bråckkirurgi.
Torsdag 24/08 08:45-09:15 - Rökstopp inför kirurgi.David Leaper

Biography: Professor David Leaper      

Professor Leaper is a past member of the Court of Examiners of the Royal College of Surgeons of England and subsequently an examiner for the Intercollegiate Fellowship and external examiner for other undergraduate and postgraduate examinations (Oxford and Imperial College, London for MBBS).  

 

He instigated the 'Care of the Critically Ill Surgical Patient' course (CCrISP). He is a past programme director of surgical training (Northern Deanery) and served on the Specialist Advisory Board in general surgery. Professor Leaper was Chair of the NICE guideline development group on SSI (published 2008 and updated 2013), was a member of the Antimicrobial Resistance and Healthcare Associated Infection advisory committee (2007-2013) and is a Fellow of the Linnaean Society. He is a manuscript reviewer for over 40 journals and a member of the editorial boards of over 20 journals.Deltar i följande event:
Onsdag 23/08 12:30-13:00 - Ethicon symposium-What every surgeon should know about the new guidelines on prevention of Surgical Site Infection?Carel le Roux

Professor Carel le Roux

Professor Carel le Roux graduated from medical school in Pretoria South Africa, completed his specialist training in metabolic medicine at St Bartholomew’s Hospitals and the Hammersmith Hospitals and his PhD at Imperial College London. He moved to University College Dublin for the Chair in Pathology and he is now the Co-Director of the Metabolic Medicine Group. He previously received a President of Ireland Young Researcher Award, Clinician Scientist Award from the National Institute Health Research in the UK, a Wellcome Trust Clinical Research Fellowship for his work on how the gut talks to the brain. Carel has been appointed guest professor at Sahlgrenska Academy since 2013Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 08:00-09:30 - SFÖAK - Fysiologiska förändringar vid övre GI-kirurgiGreger Lindberg

Professor Greger Lindberg

Greger Lindberg är adjungerad professor i gastroenterologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid GastroCentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Greger är specialist i internmedicin och medicinsk gastroenterologi och hans kliniska intresse kretsar framför allt kring neurogastroenterologin. Hans forskning handlar om orsaker, strukturellt underlag och molekylära mekanismer till dysfunktion i mag-tarmkanalen.Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 08:00-09:30 - SFÖAK - Fysiologiska förändringar vid övre GI-kirurgiJonas Manjer

Jonas Manjer är professor i kirurgi vid Lunds Universitet i Malmö.  Han är specialist i kirurgi och plastikkirurgi. Kliniskt har han de senaste åren arbetat med bröstkirurgi på plastikkirurgen i Malmö. Hans specialintresse har varit omhändertagande av kvinnor med hög ärftlig risk för bröstcancer. Forskningsmässigt har han främst inriktat sig på epidemiologiska studier av bröstcancer. Arbetet berör huvudsakligen hormonella faktorer som thyreoideahormon, vitamin D och reproduktiva faktorer. Ett annat intresse är hur dessa faktorer påverkar risk för återfall och överlevnad. Hans kliniska patientnära projekt behandlar patient-tillfredställelse, estetiskt resultat och onkologisk säkerhet efter bröstbevarande kirurgi och onkoplastisk bröstkirurgi. Från hösten 2016 kommer han att arbeta kliniskt på kirurgen i Malmö. Professor Manjer är inbjuden föreläsare i ett symposium om handläggning av kvinnor med familjär risk för bröstcancer.Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 08:50-09:00 - LIPOSUCTION OF POSTMASTECTOMY ARM LYMPHEDEMA DECREASES THE INCIDENCE OF ERYSIPELASAnna Martling

Anna Martling är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och överläkare inom kolorektalkirurg på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Hon försvarade sin avhandling om ändtarmscancer 2003 och blev certifierad kirurg 2004 och docent i kirurgi under 2009. Sedan 2008 har hon varit forskningsgruppledare och ansvarig för forskningen inom kolorektal kirurgi med särskilt fokus på kliniska- och epidemiologisk a studier på kolorektal cancer. Ett särskilt intresse har varit strålbehandling, tidpunkt för operation och utveckling av kirurgiska tekniker. Under 2013 tilldelades Anna Martling Svensk Kirurgisk förenings Stora Forskarpris.

Sedan 2013 Anna Martling är ordförande i Gastrocentrums FoUU råd. Hon har flera förtroendeuppdrag (European Society of Colo Proctology (ESCP), United European Gastroenterology Federation (UEGF), Svenska Cancerfonden bl.a) och är biträdande redaktör för European Journal of Surgical Oncology. År 2014 blev hon professor i kirurgi vid Karolinska Institutet.
Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 08:00-09:30 - KOLOREKTAL - Ihre-föreläsning. Hereditary and Somatic mutations in Colorectal Cancer
Torsdag 24/08 15:45-15:50 - ALASCA
Torsdag 24/08 15:45-16:05 - KOLOREKTAL-Studier
Fredag 25/08 08:11-08:22 - Behandling och prognos hos patienter med lokalrecidiv av rektalcancer
Fredag 25/08 08:33-08:45 - Watch and Wait- organbevarande behandling till patienter med rektal cancer- en ny möjlighet?Gabriela Moeslein

Ihre-föreläsare Prof. Gabriela Moeslein

Professor Moeslein is Professor of Surgery and Dept. Head of the newly established Center for Hereditary Tumours at the University Hospital “HELIOS Klinikum Wuppertal” of theUniversity of Witten-Herdecke.

 

She completed her surgical training at the University of Heidelberg and Düsseldorf, interrupted by a 6 month stipend at the University of Hyogo, where she trained with Prof. JojiUtsonomiya. Further she completed her research year with a DFG-funded stipend to Mayo Clinic, Dept. of Molecular Genetics headed by Prof. Steve Thibodeau. For the past ten years she was Dept. Chair of the Surgical Department HELIOS St. Josefs-Klinik in Bochum. During this time she further specialized in the field of prophylactic surgery for hereditary conditions, pouch and also incontinence surgery.

 

Prof. Moeslein is long-standing elected Council member and Director of InSiGHT (International Society for Hereditary Gastrointestinal Tumors). Together with Prof. H. Vasen she initiated and leads the Mallorca Group as a European Expert Group on Hereditary Cancer. She recently became external advisor of InSiGHT for the CFR (Cancer Family Registries) and is a founding member of the IMRC (International Mismatch Repair Consortium). She is also a founding member of the German Consortium for HNPCC and Steering Committee member. She leads the working group on Hereditary Gastrointestinal Cancer of the German Society of Visceral Surgeons. Her research activities focus on prophylactic surgery for hereditary conditions, oleoanal and continent pouches and chemoprevention. She focusses on promoting and enabling collaborative studies and networking.Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 08:00-09:30 - KOLOREKTAL - Ihre-föreläsning. Hereditary and Somatic mutations in Colorectal CancerMark Moncrieff

CV Moncrieff

Marc is a plastic and reconstructive surgeon with specialist interest in all aspects of cutaneous surgical oncology including sentinel node biopsy, Mohs’ surgery, isolated limb infusion and endoscopic lymphadenectomy.  He trained in the UK and undertook fellowships at the Sydney Melanoma Unit and the Sydney Head & Neck Cancer Institute. He has a specific interest in research and manages a healthy portfolio of surgical clinical trials at the Norfolk and Norwich Skin Tumour Unit.  He is currently chief investigator for multicentre international randomised control trial investigating excision margins for melanoma.

At the weekends, Marc can often be seen looking worried watching Norwich City FC. Marc believes that Martin Olsson is one of the best left backs to have ever played for NCFC and should have won player of the season last year. OTBC!Deltar i följande event:
Måndag 21/08 13:00-14:30 - BRÖSTKIR - Melanom: Marginaler och ljumskkirurgiSara Natt och Dag

Sara Natt och Dag är socionom och arbetar som traumakurator vid Karolinska sjukhuset i Solna. Hon har skrivit fyra böcker, bland annat om bloggande patienter och anhörigstöd, föreläst om sociala medier i vården sedan 2012 och hur dessa eventuellt påverkas av att patienter delar sin sjukdomshistoria på bloggar, instagram, facebook osv. I maj 2016 publicerade BMC Medical Ethics artikeln Heed or disregard a cancer patient´s critical blogging? An experimental study of two different framing strategies, skriven av Sara Natt och Dag, Prof Niels Lynöe, Docent Magnus Lindskog och Docens Niklas Juth KI.Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 15:15-16:45 - Vårdvetenskap och Administration - "Den bloggande patienten"Mef Nilbert

Professor Mef Nilbert

Mef Nilbert är professor i onkologi vid Lunds Universitet. Efter att ha identifierat APC-genen för kolonpolypos har hon haft ett långvarigt intresse för ärftlig kolorektalcancer. Mef Nilbert arbetar med diagnostik och uppföljning av familjer med ärftlig kolorektalcancer, särskilt Lynch syndrom. Hon arbetar som forskningsprofessor med dessa frågor också vid Köpenhamns universitet.  Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 08:00-09:30 - KOLOREKTAL - Ihre-föreläsning. Hereditary and Somatic mutations in Colorectal CancerInger Nilsen

Inger Nilsen, Leg. Dietist Mora Lasarett

Kommer att prata om den vetenskapliga evidensen bakom vikten av viktminskning inför bråckkirurgi och sedan om hur vi arbetar med detta i Landstinget Dalarna samt hur vi önskar oss arbeta med detta framöver.Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 08:00-09:30 - Vårdvetenskap, SIKT, Periop.- Patientens omhändertagande vid bråckkirurgi.
Torsdag 24/08 08:30-08:45 - Viktminskning inför bråckkirurgi.Ulrika Nilsson


Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 10:15-11:45 - Peroperativ handläggning och akut ERAS
Torsdag 24/08 11:15-11:30 - RAPP - en IT-lösning för en effektiv systematisk postoperativ uppföljning.Frida Olsson


Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 13:00-14:00 - HIPEC-behandling och postoperativ återhämtning.Veronica Palmér

Endoskoperande sjuksköterska Veronica Palmér

Veronica Palmér, sjuksköterska sedan 1996 med erfarenhet från ortopedisk omvårdnad. Utbildade mig senare till operations sjuksköterska och var anställd på anestesikliniken i Eksjö i 10 år. När endoskopienheten öppnade 2009 och blev en egen enhet började jag vidareutbilda mig till Endoskopist vilket jag inte ångrat.Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 11:00-11:45 - Vårdvetenskap - På nya vägar framåt: Sjuksköterska och endoscopist.Wojciech Pawlina

Professor Wojciech Pawlina, M.D.,

is a Professor of Anatomy and Medical Education at Mayo Clinic College of Medicine and Science in Rochester, Minnesota, USA. He earned his medical degree from the Copernicus Medical School in Krakow, Poland, where he was appointed as instructor in the Department of Descriptive and Topographical Anatomy and completed his residency in Obstetrics and Gynecology. Since 1986 he worked as a Postdoctoral Associate at the University of Florida College of Medicine before joining the faculty of the Department of Anatomy and Cell Biology as an Assistant Professor. In 1999 he relocated to Mayo Clinic in Rochester, Minnesota and currently serves as the Chair of the Department of Anatomy and Director of the Procedural Skills Laboratory. He has extensive experience in teaching gross anatomy, histology, and embryology to undergraduate, medical and dental students, as well as residents and fellows. From 2007 till 2013 he was appointed as an Assistant Dean for Curriculum Development and Innovation at Mayo Medical School. He received numerous teaching awards from both the University of Florida and Mayo Clinic including life time Distinguish Mayo Educator Award (2014) and recently the Henry Gray Distinguished Educator Award from the American Association of Anatomists (2017). His research interest in medical education is directed towards strategies of implementing innovative teaching methodologies in anatomical sciences education, teaching professionalism, leadership, and teamwork in early medical curriculum. He serves on several editorial boards of scientific journals and is Editor-in-Chief of the Anatomical Sciences EducationDeltar i följande event:
Torsdag 24/08 13:00-14:30 - Svenskt kirurgiskt råd / SKF ubildningskommitté: Behov av ett svenskt kirurgiskt träningscentrum. Erfarenheter från Mayo Clinic. Paneldebatt.Hanna Petersson


Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 13:00-14:15 - Administrationsprog -I patientens tjänst - när varje dag räknas & Överlämning till HelsingborgSarah Pinder

PROFESSOR SARAH E. PINDER

Sarah Pinder undertook her medical degree in Manchester and started her histopathology training in Manchester and then Nottingham and, via Senior Lecturer/Consultant posts in Nottingham and then Cambridge, is now Chair of Breast Pathology at Kings College London. As Lead Specialist Breast Pathologist at Guy’s & St Thomas’ Hospitals she reports breast pathology (50% time NHS) and has a large referral practice.

 

Her translational research interests are also focused on breast cancer pathology (particularly DCIS) and she has published over 275 articles in the peer-reviewed literature, as well as over 100 invited articles and chapters.

 

She Chairs the Royal College of Pathologists/UK NHS Breast Screening Pathology (BSP) Coordinating Committee and is a member of various other BSP committees, such as the Research Advisory Committee, as well as the Sloane Project (National UK DCIS audit) Steering Group and is an Expert Adviser for the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Centre for Clinical Practice.

 

She is a member of a number clinical trial and translational research committees, including the low risk DCIS trial (LORIS) (for which she is one of three central review pathologists), OPTIMA and MAMMO50, amongst others.


Selection of relevant research articles (on DCIS):

1. A new pathological system for grading DCIS with improved prediction of local recurrence: Results from the UKCCCR/ANZ DCIS Trial. SE Pinder, C Duggan, IO Ellis, et al; on behalf of the UK Coordinating Committee on Cancer Research (UKCCCR) Ductal Carcinoma in Situ (DCIS) Working Party. Br J Cancer. 2010;103:94-100.

2. Effect of tamoxifen and radiotherapy in women with locally excised ductal carcinoma in situ: long-term results from the UK/ANZ DCIS trial. Cuzick J, Sestak I, Pinder SE, et al. Lancet Oncol. 2011;12:21-9.

3. Adverse surgical outcomes in screen-detected ductal carcinoma in situ of the breast. Thomas J, Hanby A, Pinder SE, et al; Sloane Project Steering Group. Eur J Cancer. 2014 May 26. pii: S0959-8049(14)00218-4.

4. Breast cancer with neoductgenesis: histopathological criteria and its correlation with mammographic and tumour features. Zhou W, Sollie T, Tot T, et al. Int J Breast Cancer. 2014;2014:581706.

5. Selection and evolution in the genomic landscape of copy number alterations in ductal carcinoma in situ (DCIS) and its progression to invasive carcinoma of ductal/no special type: a meta-analysis. Rane SU, Mirza H, Grigoriadis A, Pinder SE. Breast Cancer Res Treat. 2015;153(1):101-21.

6. Addressing overtreatment of screen detected DCIS; the LORIS trial. Francis A, Thomas J, Fallowfield L, et al. Eur J Cancer. 2015;51(16):2296-303.

7. Genetic predisposition to ductal carcinoma in situ of the breast. Petridis C, Brook MN, Shah S, et al. Breast Cancer Res. 2016;18(1):22.

8. Breast conservation in ductal carcinoma in situ (DCIS): what defines optimal margins? Toss MS, Pinder SE, Green AR, et al. Histopathology. 2017;70(5):681-692. 
Deltar i följande event:
Måndag 21/08 10:15-11:45 - BRÖSTKIR - DCIS - enough or too much?Nial Quiney

Dr Nial Quiney has been a Consultant in Anaesthesia and Intensive Care for 22 years. During this time, he has worked at The Royal Surrey County Hospital in Guildford which was one of the early adopters of the ERAS concept in the UK. The majority of his work is now providing anaesthesia to major hepatobiliary, robotic urological and head and neck cancer surgery patients (all on ERAS pathways!).

 During the implementation of the different ERAS pathways, dr Quiney became increasingly aware of the high mortality rate and prolonged length of stay of patients admitted for emergency general surgery laparotomy operations. Together with his colleagues he further identified the true scale of the problem as part of a national audit. Once they understood their own poor performance he led a review of the literature to identify best practice for patients undergoing emergency laparotomy. From this, in partnership with three other hospitals in England, they carried out a small-scale project, using ERAS concepts, to improve the standards of care using a simple evidence based care bundle. The results of this will be presented. In addition, data from other centres working to improve the care of similar patients will be discussed.

 Following the successful introduction of their care bundle, he has led a project across the south of England, involving 29 hospitals, to introduce a similar care bundle for all patients admitted for emergency general surgery laparotomy.  Over 8000 patients have been included prospectively in the project. This project has involved coaching in quality improvement methodology, data interpretation, evidence review, negotiation and leadership styles. The most recent crude mortality has now dropped to 8% and risk adjusted to 4.5%. A comprehensive set of data from this project will also be presented.

 Finally, dr Quiney will reflect of the challenges of introducing quality improvement projects across such a large group of hospitals and clinicians.Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 10:15-11:00 - ERAS in emergency surgery.
Torsdag 24/08 10:15-11:45 - Peroperativ handläggning och akut ERASAnna Rehn

Endoskoperande sjuksköterska Anna Rehn

Anna Rehn, sjuksköterska sedan 2003. Arbetat på medicinkliniken i Eksjö Därefter jobbade jag som ELSA-sköterska under två års tid innan jag fick en anställning på endoskopienheten. 2014 påbörjade jag min utbildning på Sophiahemmet till endoskopist. Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 11:00-11:45 - Vårdvetenskap - På nya vägar framåt: Sjuksköterska och endoscopist.Else Ribbe

 71 år gammal

Lund, kirurgkliniken, kärl, trauma och akut, 1978-2004

Disputation 1987

Docent 1989

St. Vincent´s hospital Melbourne, mikrokirurgi, 1989

HUP, Philadelphia, trauma, 2001 och 2002

Kristianstad, kirurgkliniken, 2004-2008

Chefläkare. Skåne. 2006-2011

Traumaansvarig, Lund, ca 1990- 2004

Traumaansvarig, Kristianstad, 2005-2010

Ordförande Regionala Medicinska Rådet/Trauma ca 2002-2011

Granskningsledare för trauma Södra regionen 2002-2011

Ordförande regeringsuppdraget för traumavård 2013-2015

Granskare inom Säker Traumavård 2015

Hedersledamot Svensk Kirurgisk Förening 2014

Hedersledamot Svensk Förening för Traumatologi 2017

 Deltar i följande event:
Onsdag 23/08 13:00-14:30 - SKF-Plenarsession Länskirurgins roll i framtidens kirurgi.Gisela Ringström

Gisela Ringström, Leg sjuksköterska

Gisela Ringström, Leg sjuksköterska sedan 1988. Arbetat inom gastroenterologi i stort sett ända sedan dess, såväl i slutenvård som på endoskopienhet och forskningsenhet i öppenvården. Disputerade 2008 med avhandlingen "Factors of importance for health care seeking in irritable bowel syndrome and the use of patient education", vilken i stora drag handlade om utveckling och utvärdering av patientundervisning vid IBS s.k. IBS-skola som nu är implementerad i vår verksamhet. Sedan 2010 arbetar jag som vårdenhetschef på sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi. Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 10:15-11:45 - Vårdvetenskap (OBS! 10:15-12:00) - Invigning - Tema: Det gör ont!
Tisdag 22/08 11:00-12:00 - Ont i magen - inte kirurgiskt, vad kan det vara då? IBS-aktuell evidens och behandling.Hans Rutberg

Professor, SKL.Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 10:15-11:45 - LÖF - Skademönster inom svensk kirurgisk vård 2013-2016. Hur ser det ut och vad kan göras?Leif Salford

Leif Salford

Undertecknad har verkat inom neurokirurgin i 50 år. När jag sökte in som vikarie hos professor Nils Lundberg på Neurokirurgiska kliniken i Lund 1967 var den svenska neurokirurgin som specialitet bara drygt 30 år gammal. 1935 blev den självlärde neurokirurgen Herbert Olivecrona utnämnd till professor i ämnet vid Karolinska Institutet och den första Neurokirurgiska kliniken inrättades vid Serafimerlasarettet! Även internationellt var Neurokirurgin en relativt ung specialitet. Världens första neurokirurgiska specialisttjänst inrättades 1886 vid Queen Square, London, för Victor Horsley, också kallad ”Neurokirurgins fader” Han blev den förste att framgångsrikt operera tumörer i hjärna och ryggmärg.

Många framstående svenska neurokirurger har gjort mycket väsentliga insatser för specialitetens utveckling och jag skall försöka utveckla detta i min föreläsning.Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 13:00-14:30 - SVESEK - Igår, Idag och i morgon. 1. Från IVA-problem till nytt livsmedel 2. NeurokirurgiBabak Sarani

Associate Professor Babak Sarani

Dr. Sarani is an Associate Professor of Surgery and the Director of the Center for Trauma and Critical Care at The George Washington University Hospital (GWUH). After completing his medical school and general surgery training at George Washington University, he completed his fellowship in trauma and critical care surgery at the University of Pittsburgh. He practiced at the University of Pennsylvania where he established and directed the rapid response teams. His experience with program development led to his being recruited back to GWUH where he was charged with obtaining the Level 1 Trauma Center designation by the ACS that the facility currently enjoys. Under his leadership, he also created the trauma ICU and the George Washington University Transfer Center, both of which he also directs. In addition, he is the Vice-Chair of the Washington DC Chapter of the ACS Committee on Trauma, Vice-Chair of the Society of Critical Care Medicine’s Fundamentals of Critical Care Support Committee, and a past member of the Board of Directors of the Eastern Association for the Surgery of Trauma (EAST). His research interests include rapid response systems, measurement of coagulopathy following injury, and reconstruction of the chest following severe injury.Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 10:15-11:45 - TRAUMA - Initial Triage & Management of Gun Shot wounds Assoc. Prof. Babak Sarani, George Washington University
Tisdag 22/08 13:00-14:30 - TRAUMA - Management of Intra-Abdominal Solid Organ InjuriesGöran Stiernstedt

68 år, pensionär.
Infektionsläkare, docent, en gång i tiden Borreliaexpert
Tidigare bl.a. sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, bitr. landstingsdir i Stockholm och chef för vård och omsorg på SKL.
Utredde på regeringens uppdrag sjukvårdens effektivitet under 2 år, 2014 – januari 2016.
Idag föreläsningar, styrelseuppdrag och konsultuppdragDeltar i följande event:
Onsdag 23/08 13:00-14:30 - SKF-Plenarsession Länskirurgins roll i framtidens kirurgi.Peter Stålberg

Peter Stålberg är överläkare och professor i kirurgi i Uppsala. Han har en bred forskning med translationellt fokus inom endokrina tumörer. Årets Ivar Sandström föreläsning ger en överblick om vilka molekylära landvinningar som implementerats kliniskt och vad vi kan förvänta oss inom den nära framtiden.Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 10:15-11:00 - ENDOKRINKIR - Sandström föreläsning: Peter Stålberg. Inledning Cia Ihre-LundgrenJoar Svanvik

Joar Svanvik

Joar Svanvik är sedan 1992 professor i kirurgi vid Linköpings Universitet. Han disputerade i fysiologi i Göteborg 1973 i en forskargrupp med Ove Lundgren och Björn Folkow. Efter kirurgitjänstgöring i Vänersborg, Kungälv och Sahlgrenska Sjukhuset blev han specialist i allmän kirurgi 1978. Efter ECFMG examen I USA, tjänstgjorde han vid Veterans Administration i SanFrancisco 1978, 1979 och senare vid UCSF, Moffit Hospital, som “clinical fellow”. Han återvände till Sahlgrenska sjukhuset och var verksam inom kolorektal kirurgi, sedan övre gastrointestinal kirurgi och HPB kirurgi fram till 1992 då han tillträdde en professur i Kirurgi vid Linköpings Universitet. Under 1993-1997 var han klinikchef för Kirurgiska Kliniken i Linköping. Joar Svanvik har varit ordförande i Svensk Gastroenterologisk Förening och ordförande i utbildningskommitten i Svensk Kirurgisk Förening. Forskningen har varit inriktad på sjukdomar i mag-tarmkanal, lever och gallvägar och har presenterats i c:a 200 vetenskapliga artiklar och 20 kapitel i böcker. Under 2003 var Joar Svanvik chefredaktör för European Journal of Surgery och mellan 2004 och 2009 editor i British Journal of Surgery. Joar Svanvik har också under sju år varit vetenskaplig koordinator i ett projekt med uppbyggnad av en “Medical School “i Eldoret Referal Hospital i västra Kenya. Han har vidare arbetat på Gruute Schuur sjukhuset i Sydafrika. Han är hedersmedlem i “Surgical Research Society of Australasia” och I Svensk Kirurgisk Förening och har varit inbjuden visiting professor vid Harvard Medical School, University of Califoria SanFrancisco, University of Cape Town samt varit “Bushell Lecturer” i Australien. Efter pensionen arbetar Joar Svanvik deltid som överläkare vid Transplantationscentrum på Sahlgrenska Sjuhuset och är involverad i forskning på tumörsjukdomar i samband med transplantation.

Hans intresse för hav och natur innefattar tjänst som dykläkare och senare skeppsläkare på M/S Expedition, ett Canadensiskt fartyg, och han har gjort två resor till Norra Ishavet och tre resor till Antarktis. Detta väckte intresse för f. allt upptäckare av Antarktis och Sydpolen i början av 1900-talet.

En läkarkollega och gentleman i Antarktis var Jean-Babtiste Charcot, som levde 1867 till 1936 och som var son till neurologen i Paris, Jean-Martin Charcot. När Otto Nordenskjöld försvann i Antarktis 1902 ville Charcot försöka rädda honom med sitt redan utrustade fartyg, Francais, och satte kurs söderut från Frankrike. I Buenos Aires 1903 träffade han dock Nordenskjöld som hade blivit räddad av ett Argentinskt fartyg.

Vad hände med Jean–Babtiste ? Han ville inte återgå som socitetsläkare i Paris. – Han lockades av upptäckter och utmaningar. Spåren efter honom finns fortfarande kvar i Antarktis, och på Island och Grönland – Vad gjorde han? Följ med på en resa från Uschuaia i södra Argentina. Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 15:15-16:15 - SVESEK - "Skeppsläkare i Antarktis 100 år efter Jean-Baptiste Charcot"Jesper Svefors

Jesper Svefors

Läkare på Ryhov sedan 1996 och på infektionskliniken sedan 1998. Jag är intresserad av kvalitet på initial handläggning av svåra infektioner. Jag har hållit i många utbildningar till personal där fokus ligger på tidig identifiering och initial handläggning av tex sepsis.

 

Ämnet på kirurgveckan blir identifiering och handläggning av nekrotiserande hud och mjukdelsinfektioner.Deltar i följande event:
Onsdag 23/08 13:00-14:30 - Vårdvetenskap & Admin (OBS 13-14:45) - 1.Mot alla odds 2. Nekrotiserande Fasciit. EFTER SESSIONEN SAMLING I POSTERHALLEN!
Onsdag 23/08 14:00-14:45 - Nekrotiserande fasciit: Från misstanke till avancerad behandling.Sven-Åke Svensson

Sven-Åke Svensson, E-hälsostrateg Region Jönköpings län

Ansvarig för e-hälsa och webb på Region Jönköpings län. Ansvaret omfattar organisationens webbplatser, intranät, vår nationella vårdportaler 1177 Vårdguiden, våra personliga e-tjänster, journalen via nätet, vård och behandlingar via Internet. Sven-Åke har också haft nationella uppdrag som strateg på Inera (www.inera.se). Inera samordnar Sveriges landsting och regioner gemensam e-hälsa och utvecklar tjänster till förmån för medborgare, patienter, vårdpersonal och beslutsfattare.Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 08:00-09:30 - Administrationsprog - E-hälsa och framtidens digitala patienter.Anders Sylvan

Landstingsdirektör Västerbotten sedan 2013

Sjukvårdschef för Region Gotland 2010-13

Verksam som allmänkirurg från 1982-2010, Övre GI, trauma, akutsjukvård, sista 7 åren som verksamhetschef Kirurgcentrum, Norrlands UniversitetssjukhusDeltar i följande event:
Onsdag 23/08 13:00-14:30 - SKF-Plenarsession Länskirurgins roll i framtidens kirurgi.Nigel Tai

Mr. Nigel Tai är kärl- och traumakirurg vid Royal London Hospital, Barts Health NHS Trust, London, och Academic Department of Military Surgery and Trauma, Royal Centre for Defence Medicine, Birmingham, UK. Han genomförde sin medicinska utbildning vid University College London och han är honorary clinical senior lecturer vid Queen Mary University of London. Mr. Tai har en stor civil och militär erfarenhet av traumakirurgi samt en omfattande vetenskaplig produktion där han bland annat är redaktör tillsammans med Dr Rasmussen för Norman Rich’s Vascular trauma bok.
Peep Talving

Professor Peep Talving

ACADEMICAL APPOINTMENTS 

2016-present Professor of Surgery University of Tartu, Tartu, Estonia

2014-2016 Visiting Professor of Surgery   University of Tartu   Tartu, Estonia

2008-2013 Assistant Professor of Surgery   Department of Surgery University of Southern California   Los Angeles, California, USA 

 

HOSPITAL APPOINTMENTS 

2013-present Chief, Division of Acute Care Surgery    Department of Surgery   North Estonia Medical Center   Estonia 

2008-2013 Chief, Acute Care Surgery & Critical Care B service   Division of Acute Care Surgery & Critical Care   Los Angeles County + University of Southern California Medical Center   Los Angeles, California, USA    

2003-2008 Attending Surgeon Section of Trauma & Acute Care Surgery Department of Surgery Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden    


RESEARCH EXPERIENCE

2001-2006 Karolinska Institute, PhD-Program in Trauma Surgery ”Aspects of Hepatoduodenal Trauma and Fluid Therapy in Hemorrhagic Shock”. The thesis defended in 2006. 

 2008-2011 128 peer-reviewed manuscripts published in a wide variety of surgical journals 

 

PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES

• Chief, Acute Care Surgery, Division of Acute Care Surgery, Department of Surgery, North Estonia Medical Center, Tallinn, Estonia

• Supervisor of Trauma Registry, Estonian Trauma Facilities (2015-present)

• Consulting Attending Surgeon, Department of Surgery, Karolinska University Hospital (2006-2008) 


SPECIFIC TEACHING RESPONSIBILITY

• Director of Educational Affairs, Department of Surgery, North Estonia Medical Center

• Residency Program Director, North Estonia Medical Center, Tallinn, Estonia

• Instructor, Definitive Surgical Trauma Care, IATSIC

• National Chair, Course Director, Advanced Trauma Life Support for Doctors (ATLS), Estonia, (2014-present) 

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

• Fellow of the American College of Surgeons

• Fellow of The American Association for the Surgery of Trauma (AAST)

• Fellow of the European Society of Trauma and Emergency Surgery

• Fellow of the International Society of Surgery and IATSIC Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 08:00-09:30 - TRAUMA - Akutkirurgi 1.Massiv GI-blödning. 2.Hur man startar en akutkirurgisk sektion.Hildur Thorarinsdottir

Sekreterare KIRUBDeltar i följande event:
Måndag 21/08 15:15-16:45 - KIRUB - Akut kolorektalkirurgi: stalltips!
Onsdag 23/08 13:00-14:30 - SKF-Plenarsession Länskirurgins roll i framtidens kirurgi.
Torsdag 24/08 15:15-16:45 - KIRUB - Smärtproblem och komplikationer efter bråck- och bukväggskirurgiPiotr Tracz

Piotr Tracz överläkare Kirurgkliniken Västerås

Profilerad inom övre gastrointestinal kirurgi.

Under flera år sektionschef för en akutkirurgisk sektion samt traumaansvarig.

Endoskopist med bred akut erfarenhet samt sektionschef för endoskopienheten.

Pensionär.Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 08:00-09:30 - TRAUMA - Akutkirurgi 1.Massiv GI-blödning. 2.Hur man startar en akutkirurgisk sektion.Erkki Tukiainen

Professor Erkki Tukiainen

Erkki Tukiainen är SPKFs gästföreläsare och håller ACTA-föreläsningen. Han är professor i plastikkirurgi vid Helsingfors Universitet. Deltar i följande event:
Torsdag 24/08 10:15-11:45 - PLASTIKKIR - ACTA-föreläsning - Mikrokirurgi vid trauma.Hans Törnblom

Docent Hans Törnblom

Hans Törnblom är docent och överläkare vid medicinklinikens sektion för gastroenterologi och hepatologi vid SU/Sahlgrenska. Han ägnar huvuddelen av sin klinik- och forskningsaktivitet åt den stora grupp patienter som lider av funktionell mag-tarmsjukdom eller svår mag-tarmdysmotilitet. Verksamheten innefattar både kartläggning av bakomliggande mekanismer och behandling av dessa patientgrupper vid en mottagning dedikerad till dessa, Mag-tarmlab.Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 08:00-09:30 - SFÖAK - Fysiologiska förändringar vid övre GI-kirurgiAngus J M Watson

Angus J M Watson

Professor Angus J M Watson är kolorektalkirurg vid Raigmore hospital, Inverness. Han är ansvarig för Research and Development inom NHS Highland och innehavare av Honorary Chair of Colorectal Surgery vid University of Stirling. Angus Watson fick sin kirurgiska träning i Manchester, Skottland och Nya Zealand innan han så småningom fick sin första tjänst som consultant surgeon vid Manchester Royal Infirmary fram till det att han 2009 flyttade till Inverness. Hans huvudsakliga kliniska intresse är inom cancer och inflammatorisk tarmsjukdom medan hans forskningsområde är mer spritt. Han är och har varit involverad och huvudansvarig för flera stora nationella och internationella kirurgiska studier. Professor Watson har också varit delaktig i utvecklingen av en smart phone app som tagits fram med stöd av Crohn’s and Colitis UK, vilket renderade honom Winner of Scottish Enterprise 2014 award.Deltar i följande event:
Fredag 25/08 08:00-09:30 - SOTA III - Hemorrojd behandlingLotta Wikström

Kerstin Eriksson och Lotta Wikström, Leg sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård. Arbetar som smärtsjuksköterskor inom området postoperativ smärta, Smärtkliniken Länssjukhuset Ryhov. PhD, maj 2017. Presentationen under föreläsningen bygger på artiklar från avhandlingen som har både personal och patientperspektiv.Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 10:15-11:45 - Vårdvetenskap (OBS! 10:15-12:00) - Invigning - Tema: Det gör ont!
Tisdag 22/08 10:20-11:00 - Varför behövs smärtskalor i postoperativ vård.Lotta Wikström

Leg sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård. Arbetar som smärtsjuksköterska inom området postoperativ smärta, Smärtkliniken Länssjukhuset Ryhov. PhD, maj 2017
Kathrin Wode

Kathrin Wode

Kathrin Wode är onkolog och palliativ konsult på Övre abdominell kirurgi, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2015. Hon är även koordinerande prövare för den nationella placebokontrollerade multicenterstudien MISTRAL där ett växtbaserat läkemedel testas avseende överlevnad och livskvalitet för pankreascancerpatienter i palliativt skede.Deltar i följande event:
Tisdag 22/08 10:15-11:45 - SFÖAK - Palliativa möjligheterDan Wood

Mr Dan Wood PhD FRCS (Urology)

Överläkare Adolescent och Rekonstruktiv Urologi

University College London Hospitals (UCLH)

För oss inom barnurologin i Sverige är Dan Wood ”The adolescent urologist”.  Han arbetar nära barnurologerna på Great Ormond Street Hospital och är ansvarig för adolescensverksamheten (inkuderande adolescensgynekologi) inom UCLH som också inkluderar vuxenvårdens ”CLU=congenital lifelong urology”. Hans främsta intresse är rekonstruktion av nedre urinvägarna i adolescensen, framför allt hos patienter med medfödda avvikelser. Han tar hand om och opererar patienter i tonåren och även äldre med diagnoser som blåsexstrofi, DSD och MMC. Han utför bl a kontinenskirurgi med Mitrofanoffkanaler och blåsaugmentationer samt olika plastiker i genitalia.

Forskningsmässigt startade Dan sin bana med en doktorsavhandling angående odlade blåsceller och deras fysiologi (med Professor Chris Fry). Det intresset är fortfarande levande, men hans forskning har senare även riktats mot ”Long-term outcomes in adolescent urology” med flertalet publikationer i ämnet.

Han är också en av redaktörerna för Journal of pediatric Urology och ordförande för den nya ”Congenital Lifelong Urology Working Group in Europe’’.

Dan kommer att hålla årets gästföreläsning 'The good, the bad and the ugly (outcomes) - Surgery in Adolescents' och delta i efterföljande paneldiskussion angående utmaningar vid överföring av ungdomar med medfödda anomalier från barnsjukvård till vuxensjukvård på Barnkirurgiska sektionen Kirurgveckan 2017.

Sammanfattat av Gundela Holmdahl för Svensk Barnkirurgisk Förening maj 2017Deltar i följande event:
Onsdag 23/08 13:00-13:40 - 'The good, the bad and the ugly (outcomes) - Surgery in Adolescents'
Onsdag 23/08 13:00-14:30 - BARNKIR (OBS! 13-14:45)- Gästföreläsning 'The good, the bad and the ugly (outcomes) - Surgery in Adolescents'