Kirurgveckan 2017 Filtrera


Rum
Dölj Alla

-Ej specificerad-
Hammarskjöldsalen
Rydbergsalen
B1+B2
B3
B4
B5+B6
Posterhall
K10
K11
K12
K18
Utställningen
Entrén
Lobby Syd 19-02

Kategorier

Akutkirurgi
Barnkirurgi
Bröstkirurgi
Endokrinkirurgi
KIRUB
Kolorektalkirurgi
Kärlkirurgi
PERI-OP
Plastikkirurgi
Sekreterarprogram
SFÖAK
SIKT
SOTA
ST-Lunch
SVESEK
Traumakirurgi
Vårdvetenskap
Övrigt-Ej specificerad-
Hammarskjöldsalen
Rydbergsalen
B1+B2
B3
B4
B5+B6
Posterhall
K10
K11
K12
K18
Utställningen
Entrén
Lobby Syd 19-02
09:00
 
 
 
 
10:00
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
Invigning Kirurgveckan 2017 Jönköping
Hammarskjöldsalen
09:30-10:00
SIKT - Fria Föredrag
10:15-11:45
BRÖSTKIR - DCIS - enough or too much?
10:15-11:45
Fredrik Wärnberg, Sarah Pinder; Per Karlsson
Framtidens kvalitetsregister
10:15-11:45
Magnus Kjellman; Anette Persson, Mats Bojestig; Lina Westman; Stefan James
SOTA I - Appendicit
10:15-11:45
Roland Andersson; Ari Leppäniemi; Manne Andersson
SFÖAK - Fria Föredrag Esofagus/ventrikel
10:15-11:45
Magnus Sundbom; Eva Szabo
ST-Lunch BRÖSTKIR - Onkologisk bröstcancerbehandling
11:45-13:00
Maria Ekholm
ST-Lunch KOLOREKTAL- Sa du hemorrojder?
11:45-13:00
Karl Hagman
ST-Lunch KÄRL - Postoperativa kärlkirurgiska infektioner-hur hanterar vi dem?
11:45-13:00
Magnus Rydh
ST-Lunch SIKT - Komplikationer efter obesitaskirurgi.
11:45-13:00
Stephan Axer; Mattias Egberth
Lunch
Utställningen
11:45-13:00
SIKT - Kirurgi för rektusskidediastas
13:00-14:30
Gabriel Sandblom; Mattias Egberth, Karin Strigård; Joakim Pålstedt; Anders Olsson; Peter Emanuelsson; Ulf Pettersson; Sven Bringman
BRÖSTKIR - Melanom: Marginaler och ljumskkirurgi
13:00-14:30
Roger Olofsson Bagge, Mark Moncrieff
KKF - Kommittén för kirurgisk forskning. Forskning i länssjukvården.
13:00-14:30
Ulf Gunnarsson, Roland Andersson; Anders Wanhainen; Karin Jones; Charlotta Wadsten; Ewa Lundgren; Pia Näsvall
KIRUB - Strategier vid gastroskopi när det blöder.
13:00-14:30
Martina Sjöbeck, Fredrik Swahn
SFÖAK - Fria Föredrag Galla/lever/pankreas
13:00-14:30
Erik Johnsson; Magnus Nilsson
Kaffe
Utställningen
14:30-15:15
SIKT - Nollvision kring gallgångsskador.
15:15-16:45
Alfred Janson, Jenny Rystedt; Björn Törnqvist; Arthur Jänes
BRÖSTKIR - Fria Föredrag
15:15-16:45
Rebecka Ruderfors-Malterling; Caroline Holsti
KIRUB - Akut kolorektalkirurgi: stalltips!
15:15-16:45
Hildur Thorarinsdottir, Per-Anders Larsson
SFÖAK - Vägval vid svår pankreatit
15:15-16:45
Christian Sturesson; Fredrik Lindberg, Sara Regner; Bobby Tingstedt; Ellen Andersson
GET-TOGETHER med Prisutdelning, KULTURHUSET SPIRA vid Munksjön i centrum.
-Ej specificerad-
18:00-21:00
KIRUB - Modern bröstcancerkirurgi - senaste utvecklingen inom bröst-, axill- och rekonstruktiv kirurgi
08:00-09:30
Karin Gustafsson Adamo, Jana de Boniface
BRÖSTKIR - Fria Föredrag
08:00-09:30
Bengt Asking; Jeanette Liljestrand Sigvardsson
Vårdvetenskap - REGISTRERING och Kaffe
08:00-09:30
TRAUMA - Akutkirurgi 1.Massiv GI-blödning. 2.Hur man startar en akutkirurgisk sektion.
08:00-09:30
Shahin Mohseni; Folke Hammarqvist, Peep Talving; Piotr Tracz
SFÖAK - Fysiologiska förändringar vid övre GI-kirurgi
08:00-09:30
Eva Szabo; Erik Johnsson, Greger Lindberg; Hans Törnblom; Carel le Roux
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30-10:15
BRÖSTKIR - Värt att vet om endokrin behandling för bröstkirurger - före, under, efter
10:15-11:30
Lisa Rydén, Maria Ekholm; Per Hall
LÖF - Skademönster inom svensk kirurgisk vård 2013-2016. Hur ser det ut och vad kan göras?
10:15-11:45
Pelle Gustafson; Hans Rutberg
Vårdvetenskap (OBS! 10:15-12:00) - Invigning - Tema: Det gör ont!
10:15-11:45
Malin Hovbäck; Jenny Silfverhjelm, Kerstin Eriksson; Lotta Wikström; Gisela Ringström
TRAUMA - Initial Triage & Management of Gun Shot wounds Assoc. Prof. Babak Sarani, George Washington University
10:15-11:45
Babak Sarani
SFÖAK - Palliativa möjligheter
10:15-11:45
Magnus Nilsson; Fredrik Lindberg, Kathrin Wode; Mats Lindblad; Marcus Sundén
Postervandring
11:30-11:45
ST-Lunch TRAUMA - Traumatiska hjärnskador.
11:45-13:00
Shahin Mohseni
ST-lunch SFÖAK - Endoskopi-vad ser jag (inte)?
11:45-13:00
Anders Winbladh
ST-lunch BARN - Riktlinjer för kirurgi på barn
11:45-13:00
Pia Löfgren
ST-Lunch SIKT - Komplikationer efter obesitaskirurgi
11:45-13:00
Stephan Axer; Mattias Egberth
LUNCH och UTSTÄLLNING
Utställningen
11:45-13:00
TRAUMA - Management of Intra-Abdominal Solid Organ Injuries
13:00-14:30
Babak Sarani
BRÖSTKIR - Förändringar med oklar malignitetspotential
13:00-14:30
Anna-Karin Falck, Catharina Behmer; Anikó Kovács; Fredrik Wärnberg
Vårdvetenskap (OBS! 13:00-14:45) - Tema: Omvårdnad vid kirurgiska cancerdiagnoser
13:00-14:30
Therese Teodorsson; Jessica Thoresson
SOTA - Gallkirurgi 2.0
13:00-14:30
Bengt Hallerbäck, Johanna Österberg; Jenny Rystedt; Agneta Montgomery; Lars Enochsson; My Blohm; Jan Adolfsson
SFÖAK - Topp 2017
13:00-14:30
Magnus Sundbom; Greger Olsson
SIKT-Posterpresentation
14:00-15:00
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30-15:15
TRAUMA - Fria Föredrag
15:15-16:45
Shahin Mohseni; Lovisa Strömmer
BRÖSTKIR - ÅRSMÖTE med Bubbel
15:15-16:45
KIRUB - Stora Forskarpriset 2016 - Varför ska en kirurg forska, borde hen inte operera?
15:15-16:45
Nathalie Young, Martin Almquist
Vårdvetenskap - Onkologisk tilläggsbehandling vid tidig colorektalcancer.
15:15-16:45
Jenny Silfverhjelm, Helga Hagman
SIKT - Årsmöte och Högtidsföreläsning
15:15-16:45
Leif Israelsson
SFÖAK - Postervandring Esofagus/Ventrikel
15:15-16:45
SFÖAK - Postervandring Galla/lever/pankreas
15:15-16:45
SFÖAK - Postervandring Obesitas
15:15-16:45
SFÖAK - POSTERS
15:15-16:45
Christian Sturesson; Eva Szabo; Anna Dahlén
SFÖAK - Postersession med snittar - Årsmöte OBS SAMLING I POSTERHALLEN!!!!!
15:15-16:45
Eva Szabo; Anna Dahlén; Christian Sturesson
TRAUMA Årsmöte
17:00-18:00
KIRUB - Årsmöte, mingel och Cava
17:00-18:00
SIKT & Akutkirurgiska nätverket- Tunntarmsileus
08:00-09:30
Torbjörn Sakari; Hanna Nilsson; Shahin Mohseni; Fanny Fredriksson; Eva Angenete
NFSK: Årets specialistsjuksköterska i Kirurgisk vård & Sponsorpresentation
08:00-08:45
Plenarsession-Standardiserade vårdförlopp-förbättrad eller fartblind cancervård?
08:00-09:30
Niklas Zar, Lina Westman; Annika Sjövall; Mats Bojestig; Malin Wengholm; Helena Brändström
BARNKIR - Årets avhandling 1-3
08:00-08:55
Gundela Holmdahl, Ann Nozohoor Ekmark; Lisa Örtqvist; Anna Skarin Nordenvall
SFÖAK - Cholecystit - Kniv, slang eller pulver?
08:00-09:30
Fredrik Lindberg; Greger Olsson, Rebecka Zacharias; Linda Lundgren; Gunnar Jacobsson
Vårdvetenskap - Fria Föredrag
08:45-09:30
Maria Viksten-Eriksson
BARNKIR - Fria Föredrag 1
09:00-09:30
Martin Salö
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30-10:00
SKF - Årsmöte
10:00-11:00
BARNKIR - Fria föredrag 2
10:00-10:48
Magdalena Fossum; Anna Löf Granström
ADMINISTRATION - Bästa kvalitet för knivig kodning.
10:15-11:45
Susanne Kewley, Tina Andersson
Vårdvetenskap - Fria Föredrag
10:15-11:00
Maria Viksten-Eriksson
BARNKIR - Fria föredrag 3
10:48-11:30
Magdalena Fossum; Anna Löf Granström
Vårdvetenskap - Kompetent omvårdnad
11:00-11:45
Anna-Carin Andregård, Karolina Härle; Therese Avallin
Stora Forskarpriset
11:00-11:30
Sara Regner; Ulf Gunnarsson
BJS-förel. Prof. Darosa, Northw. Univ, Chicago.
11:30-12:15
Nathalie Young, Debra Darosa
Årets avhandling 4
11:30-11:45
Einar Arnbjörnsson, Michaela Dellenmark Blom
ST-Lunch Akutkirurgi - Vätskebehandling
11:45-13:00
Folke Hammarqvist
ST-Lunch BRÖSTKIR - Onkologisk bröstcancerbehandling-vad en kirurg bör veta.
11:45-13:00
Maria Ekholm
ST-LUNCH PLASTIK - Brännskador, bedömning och behandling.
11:45-13:00
Pia Olofsson
ST-Lunch ENDOKRINKIR- Komplikationer till halskirurgi.
11:45-13:00
Martin Almquist; Olov Norlen
Lunch
Utställningen
11:45-13:00
Föreningslunch NFSK. Abstract och poster-att marknadsföra omvårdad. Anmälan krävs, Kostnadsfritt.
12:00-13:00
Jenny Drott
Studierektorsnätverket - Lunch
12:15-13:00
Ethicon symposium-What every surgeon should know about the new guidelines on prevention of Surgical Site Infection?
12:30-13:00
David Leaper
SKF-Plenarsession Länskirurgins roll i framtidens kirurgi.
13:00-14:30
Christina Kennedy, Göran Stiernstedt; Gunilla Gunnarsson; Anders Sylvan; Else Ribbe; Hildur Thorarinsdottir; Linus Axelsson
BARNKIR (OBS! 13-14:45)- Gästföreläsning 'The good, the bad and the ugly (outcomes) - Surgery in Adolescents'
13:00-14:30
Göran Läckgren, Dan Wood; Madeleine Montgomery; Johan Danielsson; Pernilla Stenström; Gundela Holmdahl
Vårdvetenskap & Admin (OBS 13-14:45) - 1.Mot alla odds 2. Nekrotiserande Fasciit. EFTER SESSIONEN SAMLING I POSTERHALLEN!
13:00-14:30
Elisabeth Wilke; Carina Grundh; Anna-Carin Andregård, Kim Andersson; Jesper Svefors
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30-15:15
Postervandring vårdvetenskap med fika, ingen anmälan.
14:45-15:50
Anna-Carin Andregård; Pernilla Svanäng; Anna Karlsson
KÄRLKIR &TRAUMA - Extremitetstrauma. Den farliga ischemin.
15:15-16:45
Joy Roy; Shahin Mohseni, Kenneth Jonsson; Carl Montan; Pehr Sommar; Carl-Magnus Wahlgren
Administrationsprogrammet - Är vi skapta för ett sittande liv framför en bildskärm?
15:15-16:45
KOLOREKTAL & TRAUMA - Akut kolorektalkirurgi.
15:15-16:45
Torbjörn Holm; Folke Hammarqvist, Mirna Abraham Nordling; Kenneth Smedh; Stefan Redeén
BARNKIR - Årets avhandling 5-6
15:15-15:45
Göran Läckgren, Gisela Reinfeldt Engberg; Said Zeiai
BARNKIR - Nationella vårdprogram & kvalitetsregister
15:45-16:45
Anna Svenningsson; Anna Gunnarsdottir; Kate Abrahamsson; Erik Sköldenberg; Helene Engstrand Lilja
Vårdvetenskap - Clostridium difficile infektion-en undvikbar vårdskada?
16:00-16:45
Marcus Tengblad, Cecilia Magnusson
BARNKIR - ÅRSMÖTE SBKF
16:45-17:45
Erik Sköldenberg
BANKETTEN ! Elmia, ingång Konserthuset. Tag med biljett !
Lobby Syd 19-02
19:00-23:59
SIKT - Telemedicin
08:00-09:30
Mattias Egberth; Gabriel Sandblom, Andreas Larsson; Elias Hallman; Urban Arnelo; Johan Permert
KÄRLKIR - Fria Föredrag
08:00-09:30
Marcus Langenskiöld; Anders Hallin
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
08:00-08:30
Bengt Asking; Catharina Ihre Lundgren
Administrationsprog - E-hälsa och framtidens digitala patienter.
08:00-09:30
Susanne Kewley, Sven-Åke Svensson
KOLOREKTAL - Ihre-föreläsning. Hereditary and Somatic mutations in Colorectal Cancer
08:00-09:30
Anna Martling, Gabriela Moeslein; Mef Nilbert
PLASTIKKIR - Fria Föredrag
08:00-09:30
Åsa Edsander-Nord; Göran Stålhult
Vårdvetenskap, SIKT, Periop.- Patientens omhändertagande vid bråckkirurgi.
08:00-09:30
Karolina Härle; Stephan Axer, Johanna Österberg; Fredrik Hjern; Inger Nilsen; Matz Larsson
ENDOKRINKIR-Symposium Total vs Hemithyreoidektomi vid struma
08:30-09:30
Bengt Asking; Stefan Lindskog; Catharina Ihre Lundgren
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30-10:15
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
10:15-11:45
Lina Westman; Josefin Segelman
KÄRLKIR - Mesenteriell ischemi-Europeiska riktlinjer
10:15-11:45
Carl-Magnus Wahlgren; Martin Björck, Martin Björck; Stefan Acosta
ENDOKRINKIR - Sandström föreläsning: Peter Stålberg. Inledning Cia Ihre-Lundgren
10:15-11:00
Catharina Ihre Lundgren, Peter Stålberg
Administrationsprog & Vårdvetenskap - Patientsäkerhet utifrån informationssäkerhet.
10:15-11:00
Susanne Kewley, Ewa Beiving
Peroperativ handläggning och akut ERAS
10:15-11:45
Olle Ljungqvist; Monika Egenvall; Christina Stene; Folke Hammarqvist, Nial Quiney; Mats Lindblad; Ulrika Nilsson
PLASTIKKIR - ACTA-föreläsning - Mikrokirurgi vid trauma.
10:15-11:45
Erkki Tukiainen
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
11:00-11:45
Olov Norlen; Fredrik Karlsson
Vårdvetenskap - På nya vägar framåt: Sjuksköterska och endoscopist.
11:00-11:45
Birgitta Lindberg, Veronica Palmér; Anna Rehn
Administrationsprog - Hur skriver vi egentligen?
11:00-11:45
Susanne Kewley, Ewa Beiving
ST-Lunch SFÖAK - Endoskopi-vad ser jag (inte)?
11:45-13:00
Anders Winbladh
ST-Lunch - Sa du hemorrojder?
11:45-13:00
Karl Hagman
ST-Lunch KÄRL - Postoperativa kärlkirurgiska infektioner-hur hanterar vi dem?
11:45-13:00
Magnus Rydh
ST-Lunch BARNKIR - Riktlinjer för kirurgi på barn
11:45-13:00
Pia Löfgren
PERIOP - Posters
11:45-12:00
LUNCH och UTSTÄLLNING
Utställningen
11:45-13:00
Medtronic Symposium
12:30-13:00
Paul Drinkwater
Administrationsprog -I patientens tjänst - när varje dag räknas & Överlämning till Helsingborg
13:00-14:15
Susanne Kewley, Charlotte Carlsson; Hanna Petersson; Helena Ingvarsson
Svenskt kirurgiskt råd / SKF ubildningskommitté: Behov av ett svenskt kirurgiskt träningscentrum. Erfarenheter från Mayo Clinic. Paneldebatt.
13:00-14:30
Magnus Kjellman; Rusana Bark, Wojciech Pawlina; Lars Dahlin; Karin Båtelson; Stefan Lindgren; Claes Jönsson; Gabriel Sandblom
SVESEK - Igår, Idag och i morgon. 1. Från IVA-problem till nytt livsmedel 2. Neurokirurgi
13:00-14:30
Lars-Ove Farnebo; Göran Ekelund, Bengt Jeppsson; Leif Salford
Vårdvetenskap - 1. Viktminskningskirurgi 2.Överlämning till Helsingborg
13:00-14:30
Marianne Johansson
Admin - Överlämning till Helsingborg
14:15-14:30
Susanne Kewley
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30-15:15
KÄRLKIR - Kirurgens roll vid akut DVT
15:15-16:45
Jan Holst; Ulrika Palmer Kazen, Johan Elf; Gustaf Tegler; Joy Roy; Håkan Roos; Nuno Dias
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
15:15-15:45
Anna-Karin Elf; LO Hallin-Thompson
KIRUB - Smärtproblem och komplikationer efter bråck- och bukväggskirurgi
15:15-16:45
Hildur Thorarinsdottir, Sam Smedberg
Vårdvetenskap och Administration - "Den bloggande patienten"
15:15-16:45
Susanne Kewley, Sara Natt och Dag; Lotta Gray
SVESEK - "Skeppsläkare i Antarktis 100 år efter Jean-Baptiste Charcot"
15:15-16:15
Lars-Ove Farnebo, Joar Svanvik
PLASTIKKIR - Fria Föredrag
15:15-16:45
Gunnar Kratz; Patrik Boivie
KOLOREKTAL - Tre Bästa Abstrakt
15:15-15:45
Pär Myrelid; Maziar Nikberg
ENDOKRINKIR-Årsmöte
15:45-16:45
KOLOREKTAL-Studier
15:45-16:05
Maziar Nikberg, Anna Martling; Abbas Chabok; Eva Angenete; Maziar Nikberg
KOLOREKTAL - Årsmöte
16:05-17:15
Maziar Nikberg; Pär Myrelid
SVESEK - Årsmöte
16:15-16:45
KÄRLKIR - ÅRSMÖTE
17:00-18:00
KÄRLKIR - Fria Föredrag
08:00-09:30
Ulrika Palmer Kazen; Markus Palm
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
08:00-08:45
Maria Annerbo; Karin Lindwall
SOTA III - Hemorrojd behandling
08:00-09:30
Pär Myrelid, Angus J M Watson
PLASTIKKIR-Thesis: Breast reconstructive surgery.
08:00-08:40
Martin Öberg; Maria Mani, Andri Thorarinsson
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
08:00-09:30
Karl Hardman; Jeanette Assarsson
PLASTIKIR - Fria Föredrag
08:40-09:30
Martin Öberg; Maria Mani
ENDOKRINKIR-Symposium parathyreoidea
08:45-09:30
Maria Annerbo; Anna Koman; Erik Nordenström
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30-10:15
KÄRLKIR - Akut aortasyndrom - Vilka patienter ska behandlas och när?
10:15-11:45
Kevin Mani; Johnny Steuer, Kevin Mani; Johnny Steuer; Carl-Magnus Wahlgren; Håkan Roos
ENDOKRINKIR - PO Granberg Lecture - Hereditary HPT Maurizio Iacobone
10:15-11:15
Martin Almquist, Maurizio Iacobone
PLASTIKKIR - Symposium: Bäckenbottenrekonstruktion efter utvidgad kirurgi för rektalcancer
10:15-11:45
Lars Kolby, Torbjörn Holm; Jakob Lagergren; Martin Öberg; Fredrik Brorson
KOLOREKTAL - Laparoskopisk IBD-kirurgi
10:15-11:45
Peter Matthiessen; Kalle Landerholm, Michael Eberhardson; Anthony de Buck van Overstraeten
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
11:15-11:45
Martin Almquist; Himam Murad
PLASTIKKIR - Årsmöte
11:45-13:30
FÖRFLYTTNINGSPAUS
Utställningen
11:45-12:00
KÄRLKIR - Komplexa Kärlfall-Ben
12:00-13:30
David Korman; Khatereh Djavani Gidlund, Antonio Garcia Pereira; Jonas Malmstedt; Sven-Erik Persson; Per Kjellin
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
12:00-13:30
Rebecka Ruderfors-Malterling; Kenth Johansson
ST-Lunch ENDOKRINKIR - Komplikationer till halskirurgi
12:00-13:30
Anders Thornell; Catharina Ihre Lundgren
ST-Lunch PLASTIKKIR - Brännskador, bedömning och behandling.
12:00-13:30
Pia Olofsson
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
12:00-13:30
Niklas Zar; Lars Österlund
HÄMTA LUNCHPAKET OCH KÖR FÖRSIKTIGT HEM !
Entrén
13:30-15:00